Menu
Bijeenkomst

Bijeenkomst kruidenrijk grasland

Koe in bloemrijk gras
Natuurinclusief boeren krijgt steeds meer aandacht bij melkveehouders. Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als methode voor natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan kruidenrijk grasland veel voordelen hebben voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en aanpassing op klimaatverandering, maar ook voor voederkwaliteit en diergezondheid. In een praktische setting van elkaar en van experts leren en deze lessen direct toepassen draagt bij aan succesvol inplementeren van of omschakelen naar kruidenrijk grasland.