Studiedag

Kennismiddag Kievit – habitat en beheer

Weidevogel kievit foeragerend - Jurryt Zwerver via Shutterstock
Bron foto: Jurryt Zwerver, Shutterstock
Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Nijkerk
  • Organisator
    o+bn Natuurkennis
Hoewel de kievit nog steeds één van de talrijkste weidevogels in Nederland is, zijn de aantallen met name in de afgelopen 20 jaar sterk teruggelopen. We zien dat kieviten steeds minder in agrarisch grasland broeden en dat er maar weinig kuikens vliegvlug worden. Binnen het agrarisch natuurbeheer worden veel maatregelen genomen voor weidevogels, maar daarbij ligt de focus vaak op de grutto en de kievit profiteert niet altijd mee. Actuele kennis over het habitatgebruik van kieviten en hoe je hierop met beheermaatregelen kunt inspelen is cruciaal om de soort een toekomst te bieden in het boerenland.

Om te komen tot concrete aanbevelingen voor graslandbeheer ten bate van de kievit, is in 2022 en 2023 onderzoek uitgevoerd naar de habitatkeuze van kievitsgezinnen en consequenties voor de kuikenoverleving. Dit onderzoek gaf aanleiding om de huidige kennis over ‘kievitenbeheer’ te bundelen. Daarom organiseren we op 27 november 2023 een kennismiddag over de kievit. Daarbij worden de resultaten van recente onderzoeken gepresenteerd en wordt besproken hoe deze kennis in het veld kan worden gebruikt bij het beheer van agrarische graslanden.

Programma:
12.30 Inloop met koffie/ thee (geen lunch)
13.00 Lezingen
16:30 Borrel