Evenement

Nationale Bodemtop 2024

opkomende maïs en bodem [Pexels] via Pixabay
Bron foto: Pexels ()
Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    De Werelt, Lunteren
  • Organisator
    Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert op woensdag 7 februari 2024 de Nationale Bodemtop. De Bodemtop is een evenement voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan duurzaam beheer van onze landbouwbodems. We willen partijen verbinden en inspireren en onze inspanningen en voortgang met elkaar delen. Uw inbreng is daarbij belangrijk! Reserveer daarom woensdag 7 februari in uw agenda.

Vorig jaar lag de focus van de Bodemtop op de agro-keten. Dit jaar is er extra aandacht voor de rol van de bodem in de regio. Hierbij kunt u denken aan de rol van de bodem in relatie tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), Water en Bodem sturend en de Richtlijn bodemmonitoring en bodemweerbaarheid van de Europese Unie.

Onder onze voeten ligt de toekomst van de landbouw én een deel van de oplossing voor veel maatschappelijke opgaven zoals biodiversiteit, koolstofvastlegging en waterberging. Deze tijd vraagt om duurzaamheid op de lange termijn en verbindende oplossingen. Dat kunnen we alleen gezamenlijk realiseren.

Meer informatie over dit evenement wordt in de nabije toekomst beschikbaar.