Menu
Webinar

Online bijeenkomst Kuikenoverleving – deel 2

Grutto met kuiken - © Annemarie Loof
Bron foto: Annemarie Loof, Grutto met kuiken (© Annemarie Loof)
In Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat de lage kuikenoverleving de belangrijkste oorzaak is voor de achteruitgang van de weidevogelpopulatie. Wat zijn kritische momenten voor kuikens gedurende het weidevogelseizoen en welke factoren hebben hier invloed op? En hoe kan het voedselaanbod voor kuikens worden verhoogd?