Menu
Webinar

Opbrengstbehoud bij verlaagde gebruiksnormen

Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay
Bron foto: Elsemargriet, Pixabay (Pixabay License)
Start van de voorlichtingscampagne “Seizoen 2025 begint nu”. Aanleiding: de aangekondigde verlaging van de gebruiksnormen in de met nitraat verontreinigde gebieden (NV-gebieden) in 2025 in het kader van het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn.

false