Menu
Webinar

Optimale ketens van stal tot land via mestverwaarding in de varkens- en kalverhouderij

Mest
Bron foto: Graham Corney, Shutterstock
Wageningen Livestock Research heeft voor de melkvee-, de varkens- en de kalverhouderij in kaart gebracht wat goede oplossingen zijn in de keten stalsysteem – mestverwerking – bemesting, als het gaat om de economie en om de emissies van stikstof en broeikasgassen. Op 31 mei houden we hierover twee webinars van ruim een uur. Na de presentatie van de resultaten van de modelberekeningen gaan we verder in gesprek met deskundigen van de overheid en uit het bedrijfsleven.