Menu
Evenement

Sluitingsdatum Barth-Misset Fonds: Studentenchallenge beter boeren

Bron foto: Harry Kolenbrander
In de Nederlandse veehouderij gaat de komende jaren veel aandacht uit naar het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dat vraagt om innovaties! Maar innovaties die bijdragen aan een lagere uitstoot en opwarming tegengaan, kunnen juist haaks staan op dierenwelzijn hebben of omgekeerd. Het Barth-Misset Fonds nodigt studenten daarom uit met creatieve en gedurfde voorstellen te komen voor innovaties in de veehouderij die een goede balans laten zien: ze dragen bij aan een gezonde leefomgeving en beschermen het milieu, dragen bij aan dierenwelzijn én zijn haalbaar en houdbaar voor boeren en/of transporteurs.