Excursie

Telen zonder grondbewerking

veld met groente
Samenvatting
  • Wanneer
  • Locatie
    Vertrek vanaf Best / Eindhoven
  • Organisator
    Tuin de Es
  • Prijs
    € 40,-
Groenteboerderij Dickendorf in Duitsland ontwikkelt al 12 jaar teeltsystemen zonder grondbewerking. Ze planten en zaaien direct in de mulch of in de groenbemesters. Dit met de organisatie live2give. Zij delen graag de ervaringen met de praktische toepassing en geven uitleg bij de velden evenals de speciaal aangepaste machines.

De eendaagse netwerk- en inspiratietour vindt plaats op 16 juli 2024. Daarvoor wordt een bus geregeld met op de heen- en terugreis een inhoudelijk en interactief programma om kennis uit te wisselen over duurzaam bodembeheer. Het vertrek is om 7.00 uur vanaf een opstapplaats bij Best / Eindhoven en het is de bedoeling om 22.00 uur terug te zijn. Voor ontbijt, lunch, diner en consumpties tussendoor wordt gezorgd, waarvoor een eigen bijdrage van € 40 incl btw wordt gerekend.

Tuinbouw met niet-kerende grondbewerking is succesvol en het zorgt voor een betere bodemkwaliteit en grotere biodiversiteit. Grondbewerkingen als spitten, ploegen en frezen zijn een gewoonte, en heeft zijn voor- en nadelen. Zodra grond is blootgelegd, zal de natuur alles in het werk stellen om het zo snel mogelijk bedekt te krijgen met onkruid. Het geheim zit in de gesloten kringloop. Door bodembewerkingen wordt dit verstoord. Het heeft uiteraard voordelen zoals de bodem luchtiger maken, mest/compost ed onder werken en afwatering verbeteren, echter dit is slechts van tijdelijke aard. De overgang naar niet-kerende grondbewerking is wel een omslag.