Menu
Webinar

Webinar CoP Beken en Rivieren ‘Hoe goed functioneren nevengeulen en strangen als kraamkamer voor riviervis'

Ooipolder
Bron foto: Ton Haex, Shutterstock
Als onderdeel voor het ecologisch herstel van de Rijn zijn in de afgelopen drie decennia door Rijkswaterstaat en terreinbeheerders tientallen herstelprojecten in de uiterwaarden gerealiseerd. De nevengeulen en strangen in deze projecten moeten daarbij vooral een functie als kraamkamer voor riviervis vervullen. De grote vraag is: werken ze naar behoren? Je hoort er meer over tijdens dit webinar van de CoP Beken en Rivieren.