Menu
Workshop

Workshop ‘Meten en beoordelen bodemkwaliteit’

Doorsnede bodem
Bron foto: J. Helgason, Shutterstock
Alle landbouwbodems duurzaam beheerd in 2030. Dat is het grote doel in het Nationaal Programma Landbouw. Om dit te evalueren is het van belang om de bodemkwaliteit en het bodembeheer te kunnen meten en te beoordelen. Daarom organiseert de PPS Beter Bodembeheer, op 22 november 2022, een workshopdag over het meten & beoordelen van de bodemkwaliteit bij WUR Open Teelten in Lelystad.