Menu
Dossier

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is zeer invasief en verspreidt zich gemakkelijk in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. En de plant is lastig te bestrijden. De soort groeit onder bijna alle omstandigheden goed. Langs wegen kan hij voor onveilige situaties zorgen. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. In natuurgebieden verdringt de plant, omdat hij zo sterk is, de in het land zelf voorkomende planten. Daarbij komt dat de soort lastig te bestrijden is. De aanpak kost veel geld, de plant zorgt zo voor economische schade.
In samenwerking met

Begin hier

Inhoudsopgave

Wat is het

Herkenning

Historie

Probleem en risico's

Wat kan ik doen?

Bestrijding

Video's

Bestrijden Japanse duizendknoop

Gemeente Zwolle

Effectieve bestrijdingsmethode tegen de Japanse duizendknoop

YouTube

Resultaat proef anaerobe Bacteriën - Bestrijdingsmethode Aziatische duizendknoop

RANOX natuuraannemer

Nieuw middel om 'verschrikkelijke' Japanse duizendknoop te bestrijden

Rijnmond

Havenbedrijf zoekt ultieme aanpak Japanse duizendknoop

Rijnmond

Meer informatie

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Japanse duizendknoop ? Laat een reactie achter of neem contact op.