Menu
Dossier

Kaderrichtlijn Water

Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde moet zijn. Omdat die doelen voor 2015 niet haalbaar bleken, heeft de Nederlandse overheid gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit uit te stellen tot het jaar 2027.
In samenwerking met

Begin hier

Inhoudsopgave

Wetgeving

Landbouw en water

Gewas­bescherming

Meststoffen en waterkwaliteit

KRW en Natura 2000

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Kaderrichtlijn Water ? Laat een reactie achter of neem contact op.