Dossier

Kaderrichtlijn Water

Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Nederland moet dit voor 2027 bereiken.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Begin hier

Inhoudsopgave

Wetgeving

Landbouw en water

Gewasbescherming

Meststoffen en waterkwaliteit

KRW en Natura 2000

Meer informatie

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Kaderrichtlijn Water ? Laat een reactie achter of neem contact op.