Dossier

Klimaat­adaptatie in de open teelten

Door de droge en hete zomers van de laatste jaren komt klimaatverandering prominenter in beeld bij overheden, waterschappen, ketenpartijen en boerenbedrijven. Voor agrarisch ondernemers zijn lagere opbrengsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld beregening een direct gevolg van die klimaatverandering. Door deze veranderingen en daaraan gerelateerde financiële risico’s voor boerenbedrijven in kaart te brengen, wordt duidelijk waar de knelpunten gaan ontstaan en waar adaptatiemaatregelen toegepast kunnen worden om deze risico’s beheersbaar te houden.

Begin hier

Inhoudsopgave

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Klimaatverandering op de akker

Wageningen University & Research

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Daan Verstand - Klimaatrisico's en adaptatie in de open teelten

Living Lab Schouwen-Duiveland

Klimaat­scenario’s en -trends

Risico's

Maatregelen

Workshop­materiaal

Perspectieven

Lopend onderzoek

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Klimaat­adaptatie in de open teelten? Laat een reactie achter of neem contact op.