Dossier

Mest en milieu in de veehouderij

Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Zo bevat mest stoffen als stikstof (N) en fosfor (P) en kalium (K), die onontbeerlijk zijn voor een goede gewasopbrengst en een vruchtbare bodem. In de akker- en weidebouw wordt mest daarom gebruikt om het gewas goed te laten groeien. Maar mest, zeker een teveel aan mest, kan ook leiden tot uit- en afspoeling, waardoor mest in het milieu kan komen.
Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Begin hier

Inhoudsopgave

Perspectief voor de boer

Mest en oppervlaktewater

Ammoniak in de lucht

Te veel mest

Perspectief 2050

Leermateriaal

Video's

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd

Wageningen Livestock Research

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.

15 ambities voor een duurzame veehouderij

Wageningen Livestock Research

Meer informatie

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Mest en milieu in de veehouderij? Laat een reactie achter of neem contact op.