Dossier

Weerbaar telen in de praktijk

Het aantal beschikbare chemische gewasbeschermingsmiddelen neemt de komende jaren verder af. Om gezonde gewassen te telen die voldoen aan de eisen van de afnemer is de opbouw van kennis en ervaring naar weerbare teeltsystemen van groot belang. Dit dossier ondersteunt telers met kennis die is opgedaan binnen het praktijkprogramma “Weerbaarheid in de praktijk”. Deze kennis is opgebouwd binnen 13 sectorale praktijk experimenten en binnen 3 overkoepelende thema’s.

Thema: Geïntegreerde onkruidbeheersing

Inhoudsopgave

Pilot: Duurzame consumptie­aardappelteelt in ketenperspectief

Pilot: Kas als Ecosysteem

Pilot: Duurzame teelt van tulp en bijgoed

Pilot: IPM Glyfosaat

Pilot: Duurzame Bollenteelt Drenthe

Pilot: Toekomstgerichte onkruidbestrijding in suikerbieten en chichorei

Pilot: Weerbaar telen Bomen, vaste planten en zomerbloemen

Pilot: Emissiebeperking door datagedreven gewasbescherming

Meer informatie

Zie ook

(1)

Contact

Reageren op dit dossier, of heb je andere vragen over Weerbaar telen in de praktijk? Laat een reactie achter of neem contact op.