Lectoraat

Design Methoden in Food

Samenvatting
  • Onderwerp
    Duurzame gezonde voeding
  • Interessant voor
    Foodexperts
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op onderzoek naar design-methoden die ervoor zorgen dat meer food-innovaties met succes de markt halen, want percentage succesvolle innovaties is nu te laag. Het lectoraat maakt daarbij zo veel mogelijk gebruik van nieuwe technologieën en nieuwe ingrediënten, zoals bv 3D food-printing en plantaardige reststromen. Lector is Antien Zuidberg.

Antien Zuidberg is sinds 2007 aan HAS Hogeschool verbonden. Tot 2012 was zij hogeschooldocent creatieve productontwikkeling en afstudeerrichtingscoördinator bij de opleiding Food Design. Sinds 2012 is zij hogeschooldocent en coördinator opleidingsprogramma Food Innovation. Daarvoor werkte zij als senior productontwikkelaar bij Campina Buttergold, manager R&D bij Creamy Creation en clusterleider fysische chemie bij DMV International. In 1995 promoveerde zij aan Wageningen University op een onderzoek met de titel: ‘Physics of foam formation on a solid surface in carbonated Liquids’.

Lectoraat Design Methoden in Food

Het lectoraat heeft de volgende doelstellingen:

  • Verdiepend onderzoek doen naar verschillende bestaande innovatiemethoden in de agrofoodsector en de relatie met de kans op succes in de markt.
  • Onderzoeken of de nieuwe methode ‘design-driven innovation’ de potentie heeft om de kans op succes in de markt te verhogen en deze verder ontwikkelen.
  • Gedrag van mensen positief verleiden met ‘zinvolle’ innovaties, gebruikmakend van bestaande kennis in Nederland over nudging en verleiden.
  • Werken aan innovatieprojecten met betrekking tot oude versus nieuwe methoden om betekenisvolle innovaties tot stand te brengen voor consumenten. De focus ligt daarbij op gezondheid, duurzaamheid of sociale aspecten, waarbij nieuwe technologieën en/of ingrediënten samenkomen.

Kenniskring Lectoraat Design Methoden in Food

Het lectoraat heeft naast lector Antien Zuidberg een kenniskring waaraan docenten en docent-onderzoekers/ontwerpers van de hbo Bachelor opleidingen Food Innovation, Voedingsmiddelentechnologie, maar ook International Food & Agribusiness en Dier- en veehouderij een actieve bijdrage leveren. Tevens werkt het nieuwe lectoraat nauw samen met andere lectoraten zoals AgroFood Marketing, Voeding en gezondheid, Groene Gezondheid, Future Food Systems en mogelijk het nieuwe lectoraat Duurzaam Produceren.

(Bron foto: Pixabay)