Lectoraat

Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn

Samenvatting
 • Onderwerp
  Diergedrag, Diergezondheid, Dierenwelzijn
 • Interessant voor
  Onderzoekers, Docenten, Dierverzorgers
Bekijk de bronnen
Het lectoraat probeert iedereen die met dierenwelzijn bezig is zo goed mogelijk met elkaar te verbinden. Dat wil zeggen: mensen die onderzoek naar dierenwelzijn doen, mensen die dieronderwijs verzorgen, dierenbedrijven en natuurlijk de samenleving die zich steeds drukker maakt over het welzijn van dieren. Daarnaast stimuleert het de doorontwikkeling en verbetering van dierenwelzijnsonderwijs aan groene hogescholen. We hebben aandacht voor landbouwhuisdieren, gezelschaps- en recreatiedieren, proefdieren, plaagdieren en dierentuindieren. Lector is Hans Hopster.

Voor het houden van dieren en de relatie tussen mensen en dieren kan welzijn van dieren onder druk komen te staan. Maar wat is Welzijn van Dieren eigenlijk? Je kunt het omschrijven als het voldoen aan de behoeftes van dieren en de zorg voor hun gezondheid. Welzijn van Dieren omvat hierbij zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich). Maatschappelijke en ethische invalshoeken zorgen ervoor dat dierenwelzijn een veelomvattend en complex begrip is.

Hopster is vanaf 2003 lector Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn. Dit combineert hij met de functie 'Themaleider Dierenwelzijn' bij Wageningen UR Livestock Research (WUR). Belangrijke onderwerpen waar hij als onderzoeker en als lector aan werkte zijn de dossiers Welzijn van Circusdieren, een Nulmeting Dierenwelzijn in vier opleidingen van het MBO Groen, Denken over Dieren en een onderzoek naar waardenoriëntaties en waardenafwegingen van kopers/houders van 'risicovolle' dieren (Liefde maakt blind?).

In zijn rol als trekker van het GKC-programma Dierenwelzijn is de kennisportal Dierenwelzijnsweb ontwikkeld vanuit de gedachte dat goedgeïnformeerde burgers en organisaties voorwaarde zijn voor een kwalitatief en inhoudelijk goed debat over dierenwelzijn.

Hopster is in zijn rol als projectleider momenteel verantwoordelijk voor het onderzoek dat bij WUR voor het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd ter onderbouwing van de 'Positieflijst voor te houden zoogdieren'. Voor het lectoraat ziet hij het als zijn taak om docenten, studenten en externe partijen te ondersteunen in een (toekomstige) professionele rol waarin zij bijdragen aan het verder verbeteren van het welzijn van dieren op een wijze die recht doet aan de diverse belangen van stakeholders.

Kenniskring

Het lectoraat Diergedrag, Diergezondheid en Dierenwelzijn bestaat al sinds 2003 en bestaat uit lector Hans Hopster en een kenniskring met projectingenieurs en docenten uit de verschillende dieropleidingen binnen Van Hall Larenstein. Gezamenlijk werken zij mee aan de uitdagingen die het lectoraat heeft gesteld.

 • Jelmer van Belle - docent Wildlife Management
 • Ignas Dümmer - GIS specialist Wildlife Management
 • Femke Kromhout - projectingenieur
 • Susan Ophorst - docent Communicatie
 • Annika Rettig - docent Marketing, opleiding Dier- en Veehouderij
 • Marko Ruis - docent-onderzoeker Dierenwelzijn
 • Irene Walstra - docent Biologie
 • Martijn Weterings - docent Wildlife Management
 • Gelein Biewenga - docent Melkveehouderij, opleiding Dier- en Veehouderij

Binnen de organisatie van Van Hall Larenstein wordt samengewerkt met andere lectoraten zoals het lectoraat Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden en Duurzame Melkveehouderij. Het lectoraat werkt structureel samen met de opleidingen:

 • Diermanagement (BAB, Bachelor of Animal Management)
 • Dier- en Veehouderij (D&V Bachelor of Sciences)

(Bron foto: Shutterstock)