Lectoraat

Duurzaam Bodembeheer Aeres Hogeschool

Samenvatting
 • Regio
  Nederland
 • Onderwerp
  Bodem, Bodemkwaliteit, Biodiversiteit
 • Interessant voor
  Ondernemers
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Duurzaam Bodembeheer van Aeres Hogeschool in Dronten richt zich op een integrale aanpak van de bodem waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van de bodem voor natuur, milieu, waterhuishouding, klimaat en welzijn van de mens. Lector is Dr. Gera van Os.

Dr. Gera van Os is per 1 januari 2015 benoemd tot lector Duurzaam Bodembeheer. Naast lector is van Os werkzaam als senior onderzoeker Plant- en Bodemgezondheid bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Ze heeft naast haar inhoudelijke expertise veel ervaring met kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs en met advisering over samenwerkingsvormen tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven rond innovatievraagstukken.

Gera van Os studeerde Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en Plantenziektekunde aan de Landbouw Universiteit Wageningen, afstudeervakken fytopathologie en virologie en promoveerde in 2003.

Duurzaam bodembeheer

Hoe behouden we de kwaliteit van onze bodem, zodat ook volgende generaties er gebruik van kunnen maken? Dat is de overkoepelende vraag binnen het lectoraat Duurzaam bodembeheer. Het lectoraat draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid voor toekomstige generaties. Met oog voor de waarde van de grond waarop wordt verbouwd.

Duurzaam bodembeheer is de basis voor onze voedselproductie. Jarenlang gebruikmaken van de Nederlandse bodem zorgt uiteindelijk voor bodemuitputting. Om dat te voorkomen, zet het lectoraat Duurzaam bodembeheer zich in voor een integrale aanpak.

Lectoraat

Het lectoraat Duurzaam bodembeheer richt zich op:

 • Het gebruik van reststromen (biobased)
 • Het ontwikkelen van bruikbare tools
 • Het overbrengen van kennis in de praktijk

Biodiversiteit

Het lectoraat leert (jonge) ondernemers op ecologische wijze omgaan met het milieu, de waterhuishouding en het welzijn van mens en dier. Het doel van het lectoraat is dan ook om optimaal gebruik te maken van de natuurlijke biodiversiteit en reststromen. Hightech-apparaten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het verwezenlijken van dit doel en ondernemers kunnen deze instrumenten inzetten om de bodem op een duurzame wijze te onderhouden.

Toekomstmogelijkheden

Willen we dat toekomstige generaties kunnen blijven profiteren van onze bodem? Dan zullen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen moeten samenwerken. Het lectoraat speelt hierin een centrale rol door innovaties in de praktijk te stimuleren en kennis over te brengen. Deze impulsen zijn nodig om duurzaam bodembeheer naar een hoger level te brengen.