Lectoraat

Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering

Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij richt zich op het op maat voeren van pluimvee waarbij het streven is vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen. Lector is Laura Star.
Bekijk de bronnen
Het optimaliseren van pluimveevoeding, met aandacht voor zowel diergezondheid als milieu; daar richt het lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering zich op. Aeres Hogeschool Dronten en Schothorst Feed Research werken binnen dit lectoraat nauw met elkaar samen.

Laura Star is sinds 1 september 2017 lector Precisievoeding en Duurzame Pluimveehouderij in Dronten. Daarnaast werkt Star bij Schothorst Feed Research als senior onderzoeker op het gebied van pluimveevoeding. Star heeft ruim negen jaar ervaring binnen Schothorst Feed Research en een uitgebreide achtergrond in de veevoeding. Na haar studie Zoötechniek bij Wageningen University promoveerde zij binnen de pluimveesector, waarna ze binnen het veevoedingsonderzoek aan het werk ging.

Aeres Hogeschool en Schothorst Feed Research willen samenwerken op het onderwerp precisievoeding om hiermee kennis en innovatie op het gebied van pluimvee te stimuleren. Als expert op het gebied van pluimveevoeding zal Star bijdragen aan kennisdoorstroming van onderzoek naar onderwijs. Binnen het lectoraat zal Star zich richten op het op maat voeren van pluimvee. Hierbij is het streven om vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen en zo doende de uitscheiding van nutriënten naar het milieu te minimaliseren en bij te dragen aan een duurzamere houderij.

Lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering

Met het lectoraat Duurzame pluimveehouderij in een circulaire bedrijfsvoering spelen beide partijen in op ontwikkelingen in de veehouderij. Precisievoeding richt zich op het optimaliseren van nutriëntenbenutting en rendementsverbetering, en het voorkomen van voedingsstoornissen door vraag en aanbod aan nutriënten met elkaar in balans te brengen. Daarnaast zal het op behoefte voeren van pluimvee bijdragen aan het minimaliseren van de uitscheiding van nutriënten naar het milieu. Innovaties om vleeskuikens en leghennen op individueel niveau te voeren zullen onderzocht worden evenals mogelijkheden om meer precies te voeren binnen een koppel. Daarnaast is verduurzaming van pluimveevoer een speerpunt, waarbij naar alternatieven grondstoffen en methode wordt gekeken om eiwit in een meer duurzame vorm aan pluimvee te verstrekken.

Poultry Star Foundation

De Poultry Star Foundation is opgericht op 14 februari 2019 ter gelegenheid van de inauguratie van Laura Star, lector precisievoeding en duurzame pluimveehouderij. Deze foundation is erop gericht om jonge pluimvee professionals te stimuleren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te oriënteren op een baan in de pluimveehouderij. Lees hier meer. 

Verbinding met het onderwijs

  • Het lectoraat is opdrachtgever voor verschillende onderzoeksmodules voor studenten.

  • Vanuit het lectoraat worden lessen gegeven binnen minoren over pluimveehouderij en insectenteelt.

  • Het jaarlijks organiseren van het symposium Pronken met Pluimvee met en voor studenten.

  • Het opzetten van een insectenkweekunit waar studenten ervaring op kunnen doen met insectenteelt.


(Bron foto: Shutterstock)