Lectoraat

Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij

Samenvatting
 • Regio
  Nederland
 • Onderwerp
  Insecten, Ecologie
 • Interessant voor
  Terreinbeheerders, Natuurbeheerders
Bekijk de bronnen
Veranderd landgebruik en klimaatverandering zetten de natuur onder druk en leiden steeds vaker tot maatschappelijke vraagstukken die om duurzame oplossingen vragen. Het lectoraat Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij van Aeres Hogeschool wil via onderzoek naar insecten de verbanden tussen organismen en hun omgeving, en tussen mens, omgeving en natuur inzichtelijk maken. Lector is Jetske de Boer.

Jetske de Boer is al 20 jaar actief als entomoloog in academisch onderzoek en streeft daarbij naar een verbinding met vragen uit de praktijk. Sinds 1 mei 2020 is ze aangesteld als lector bij Aeres Hogeschool Wageningen. Na haar promotie aan de interacties tussen roofmijten, spintmijten en planten bij de leerstoelgroep Entomologie (Wageningen Universiteit, 2004) werkte zij enkele jaren als post-doctoraal onderzoeker in de Verenigde Staten van Amerika (Universiteit van Minnesota). Daarna volgen projecten aan sluipwespen aan Groningen Universiteit, malariamuggen aan Wageningen Universiteit en hyperparasieten bij het NIOO-KNAW. Jetske is ook actief binnen de Nederlandse Entomologische Vereniging als redacteur van het tijdschrift Entomologische Berichten dat een platform biedt aan amateur en professionele entomologen, en als associate editor van het wetenschappelijke tijdschrift Entomologia Experimentalis et Applicata.

In het lectoraat wil Jetske haar brede expertise als entomoloog en inzetten om maatschappelijke vraagstukken omtrent insecten te onderzoeken en hiermee het groen beroepsonderwijs te inspireren.

Lectoraat Ecologisch Wijs: Insecten & Maatschappij

Veranderd landgebruik en klimaatverandering zetten de natuur onder druk en leiden steeds vaker tot maatschappelijke vraagstukken die om duurzame oplossingen vragen. Antwoorden liggen vaak in de natuur om ons heen, maar de vraag is hoe we die vinden terwijl de natuur door ons onder druk wordt gezet. Het lectoraat ‘Ecologische Wijs: Insecten & Maatschappij’ maakt via ecologisch en praktisch onderzoek aan insecten verbanden inzichtelijk tussen organismen en hun omgeving, en tussen mens, omgeving en natuur.

Verbinding met het Nederlands Instituut voor Ecologie

Via de L.INT-regeling van regieorgaan SIA (NWO) verbindt Jetske de Boer AHW met een instituut, in dit geval het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), dat naast Aeres Hogeschool Wageningen (AHW) gevestigd is. Het lectoraat verbindt daarmee de educatieve kracht van AHW met natuurwetenschappelijke onderzoek van het NIOO-KNAW. Deze verbinding zorgt voor synergie die nodig is om vooruitgang te boeken bij de transitie naar een maatschappij die duurzaam met natuur kan samenwerken. Het voordeel van de samenwerking is tweeledig: onderwijs van AHW-studenten en hun toekomstige leerlingen in groen (V)MBO wordt verrijkt met het denken in verbanden en systemen terwijl fundamenteel onderzoek van het NIOO-KNAW sneller kan inspelen op praktijkvragen.

Onderzoekslijn

In het lectoraat wordt aan twee subthema’s gewerkt:

 • het beheersen van insectenplagen
 • het stimuleren van insectenbiodiversiteit

Beide subthema’s zijn nauw met elkaar verbonden: door biodiversiteit te bevorderen krijgen plaaginsecten minder kans, en door ecologische beheersing van plaaginsecten, kan biodiversiteit toenemen. Een concreet en actueel voorbeeld hiervan in Nederland is de eikenprocessierups. Deze insecten veroorzaken in toenemende mate overlast door veranderd landgebruik en klimaatgerelateerde factoren, en natuurlijke vijanden zijn (te) schaars in leefgebieden die een lage biodiversiteit hebben.

Het NIOO-KNAW heeft de unieke mogelijkheid om het hele scala aan natuurlijke vijanden (waaronder vogels, insecten en micro-organismen) systematisch te onderzoeken. Het tweede subthema richt zich onder andere op de vraag hoe vegetatiebeheer kan worden ingezet om insectenbiodiversiteit te stimuleren. Via dit onderzoek worden veel kansen gecreëerd om ecologische kennis te ontwikkelen en benutten met de groene beroepspraktijk en beroepsonderwijs.

  (Bron foto: Ingo Doerrie via Unsplash)