Lectoraat

Eiwittransitie in Voeding

Samenvatting
  • Onderwerp
    Plantaardig eiwit, Voeding
  • Interessant voor
    Foodprofessionals
Bekijk de bronnen
Het lectoraat richt zich enerzijds op het gebruik van plantaardige en nieuwe eiwitbronnen als ingrediënt voor de voedselindustrie. Anderzijds ligt er een focus op de vraag hoe je als consument minder dierlijk eiwit kunt eten en welke producten we kunnen ontwikkelen om dat te stimuleren. Lector is Fred van de Velde.

Het lectoraat heeft als primair doel bij te dragen aan de eiwittransitie in Nederland met een focus op plantaardige eiwitten, maar kijkt ook breder naar wereldwijde toepasbaarheid.

Fred van de Velde, die sinds 1 oktober 2017 als lector is benoemd, is vanuit NIZO voor een gedeelte van de week bij HAS Hogeschool gedetacheerd. Al eerder heeft hij het SIA-RAAK project PULSE opgezet en gestart. Dit project richt zich op het vergroten van het aandeel van plantaardige eiwitten in onze voeding door het verbeteren van de functionaliteit van eiwitten uit peulvruchten.

Eiwittransitie

Met de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de vraag naar eiwitten en eiwitrijke producten in de komende jaren blijven stijgen. Om deze groeiende, meer stedelijke en welvarende wereldbevolking te voeden, moet de voedselproductie met 70% stijgen tot het jaar 2050. “Het is duidelijk dat aan deze toenemende vraag niet voldaan kan worden met alleen de traditionele eiwitbronnen”, stelt Fred van de Velde. “Momenteel is in Nederland nog 63% van de eiwitten in menselijke voeding van dierlijke oorsprong (o.a. vlees, vis, zuivel) en 37% van plantaardige oorsprong.” Een verhouding van 50:50 wordt algemeen gezien als een meer wenselijke situatie.

Eiwittransitie is de overgang van traditionele eiwitbronnen, zoals zuivel, vlees en soja, naar alternatieve bronnen, zoals eiwit uit landbouwgewassen, aquacultuur of insecten. Het lectoraat focust zich op eiwitbronnen uit landbouwgewassen zoals peulvruchten. Enerzijds op het gebruik van plantaardige en nieuwe eiwitbronnen als ingrediënt voor de voedselindustrie. Anderzijds ligt er een focus op de vraag hoe je als consument minder dierlijk eiwit kunt eten en welke producten we kunnen ontwikkelen om dat te stimuleren.