Column

Gemeenten zijn belangrijke spelers voor vergroening van de stad

Binnenstad Haarlem - SergiyN via Shutterstock
Bron foto: SergiyN, Binnenstad Haarlem (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Voordelen van stedelijk groen
  • Interessant voor
    Inwoners
Bekijk de bronnen
Wereldwijde uitdagingen moeten vanzelfsprekend ook op lokale schaal worden aangegaan. Als het gaat om leefbaarheid en sociale samenhang in steden en dorpen en aanpassingen aan het veranderende klimaat dan zijn gemeenten belangrijke spelers. Natuurlijk kunnen gemeenten het niet alleen. Op alle niveaus, nationaal, internationaal, bedrijven en burgers, zijn acties nodig om te komen tot een meer duurzame wereld en een klimaatramp af te wenden. Ik geloof niet in een wereldwijd ‘burgemeestersakkoord’ alleen, maar het zou wel ontzettend helpen. En uw stem kan in uw gemeente het verschil maken.

Graag wil ik een lans breken voor meer groen en natuur in de steden en dorpen in Nederland. Er staan de komende jaren een miljoen nieuwe woningen in de planning en het is erg belangrijk dat bij de inrichting van de inbreidings- en nieuwe wijken er een zeer goede groene invulling komt. Deze groene ruimte kan helpen bij het creëren van meer ruimte voor natuur in de stad, het zorgen voor buffering van de steeds heftigere piekbuien en het bieden van koele plekken tijdens hittegolven.

Groen helpt ook om te zorgen voor meer welbevinden voor de bewoners, werkenden en bezoekers van de stad. Een groene omgeving draagt immers bij aan stressreductie en biedt ruimte voor sociale ontmoetingen. Het is een uitdaging om bij inbreidingen de ruimte te vinden voor het voor al deze ecosysteemdiensten benodigde groen. Soms kan het door in meer lagen te gaan werken, denk aan bijvoorbeeld het Dakpark Rotterdam waar een serieus stadspark is aangelegd op een winkelcentrum en parkeergarage.

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht waar veel ruimte voor groen ontstaat door de mobiliteit anders te organiseren, lees minder (ruimte voor) auto’s en meer lopen en fietsen en OV. Dit gaat om een zeer grootschalige ontwikkeling voor ruim 4.000 woningen in de 1e bouwfase. Een voorbeeld van zo’n al bestaande wijk autovrije is het GWL-terrein in Amsterdam waar in 1997/1998 600 woningen in een autovrije wijk werden gerealiseerd. Nu 25 jaar later is het een prachtige groene oase in het centrum van Amsterdam. Daarenboven vermindert een andere mobiliteit in de stad de vraag naar fossiele brandstoffen en draagt daardoor bij aan minder uitstoot van broeikasgassen en een geringere afhankelijkheid van leveranciers van fossiele energie van buiten de Europese Unie, zoals Rusland.

Gemeenten kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het versterken van groen en natuur buiten de bebouwde kom. Denk aan de bonte berm, een kruidenrijke berm goed voor bijen, vlinders en vogels. Dit kan ook helpen om te zorgen voor verbindingszones tussen natuurgebieden en met het groen in de stad.

Meer informatie voer de baten van groen voor welbevinden en klimaatadaptatie vindt u op de portal op Groen Kennisnet: https://groene-agenda.nl.