Column

Graag meer dan een snufje van dat

Bron foto: Annemarie Loof (© Annemarie Loof)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Column weidevogelman
  • Interessant voor
    natuurinclusieve boeren
Kampeerders balen van regen en wind, boeren zijn blij en opgelucht. In het weidevogelseizoen ging het met het weer ook alle kanten op. Vogels en kuikens hadden het tot en met mei goed, maar in de kwetsbare periode voor opgroeiende kuikens in juni, werd het te heet en te droog. ‘Na het maaien zo mogelijk bevloeien, of tenminste een greppel volzetten’ en ‘laat de plasdrassen langer staan’ klonken de adviezen toen.

Soms gebeurde dat en soms niet. De collectieven missen nog passende oplossingen in de gereedschapskist van het ANLb. Dat water werkt, blijkt als een veehouder een perceel blank zet om de muizen kwijt te raken: dan barst het een week lang van de vogels, waaronder kieviten, tureluurs en jonge grutto’s.

Nog zo’n praktijkervaring is het frezen van braakstroken middenin beheerpercelen met kruidenrijk grasland. Dat bleken geweldige lokkertjes voor kieviten. Terwijl we ook zagen dat het dit voorjaar vaak niet lukte om ruige mest op het land te krijgen en dat de kieviten daar wegbleven.
Kieviten houden van ‘een opgemaakt bed’: vocht en reliëf is favoriet, ruige mest en verspreid slootmaaisel dragen eraan bij.  Het belang van braakstroken als onderdeel van ‘bed opmaken’ voor de kievit is niet te onderschatten. Want waar de kieviten verschijnen, volgen grutto’s en tureluurs. En ze versterken elkaar geweldig!

In de kuikenperiode in mei-juni zagen we het weer misgaan met de rustpercelen. Door vocht en warmte groeide snel een dicht gewas, waar zelfs met voorweiden en extensief weiden te weinig doorwaadbaarheid in overbleef. De grutto’s met jongen vertrokken vaak naar naastgelegen gemaaide percelen, waar ze in gevaar zijn. Als het nou eens mogelijk was om boeren te verlokken om langs die beheerpercelen hun koeien te weiden in plaats van te maaien, dan vonden de vogels daar meer veiligheid en zeker meer voedsel.

Nou, dan is dit het wensenlijstje: 1) Beheerpakket voor kruidenrijk grasland mèt braakstroken in ‘t vroege voorjaar. 2) Zomer-plasdrassen op rustpercelen tussen 15 juni en 1 augustus, per week te verlengen in overleg met mozaïekregisseur. En 3) Weidegang met koeien naast rustpercelen tussen 1 mei en 15 juni met tussendoor rust en niet maaien. En of die wensen nou wel of niet in vervulling gaan: met passie voor de vogels werken we samen aan (nog meer) maatwerk!

Met gevleugelde groet,