Lectoraat

Grasland en Beweiding

Samenvatting
 • Onderwerp
  Het lectoraat Grasland en Beweiding wil meer grip krijgen op beweiding en onderzoekt hoe je meer melk krijgt uit gras. Lector is Agnes van den Pol.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool in Dronten heeft er aan bijgedragen dat beweiding weer veel meer in beeld is gekomen binnen de Nederlandse melkveehouderij, en in het bijzonder binnen het groene onderwijs in Nederland. Maar beweiding is slechts een van de aspecten van grasland.

Grasland levert namelijk veel meerwaarde, voor zowel veehouder als maatschappij. Het lectoraat Grasland en beweiding wil zich daarom de komende jaren ook nadrukkelijk positioneren in de maatschappelijke discussie rondom de melkveehouderij en van daaruit het positieve imago van de melkveehouderij ondersteunen en versterken.

Agnes van den Pol-van Dasselaar is sinds 1 januari 2015 lector Grasland en Beweiding in Dronten. Ze staat in Europa bekend als een gerenommeerd onderzoeker op het gebied van gras en beweiding.

Vanuit de European Grassland Federation is Van den Pol de trekker en voorzitter van de internationale werkgroep Beweiding. Aeres Hogeschool verwacht met dit lectoraat een extra impuls te geven aan toegepaste kennis en innovaties, die noodzakelijk zijn om beweiding naar een hoger plan te tillen. De samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Wageningen UR is hierbij van grote toegevoegde waarde.

Lectoraat Grasland en Beweiding

De Nederlandse uitdrukking “vaste grond onder de voeten hebben” betekent: weten waar men op steunt - in een goede positie verkeren. Het grote areaal grasland in Nederland ondersteunt de melkveehouderij. Het is de basis van de melkveehouderij en het kapitaal van de melkveehouderij. Maar verkeert het ook in een goede positie? Levert grasland het maximale/optimale voor de veehouder en voor de maatschappij?

De afgelopen jaren was er in relatie tot grasland vooral veel aandacht voor beweiding. Beweiding is het visitekaartje van de Nederlandse melkveehouderij en beweiding nam langzaam af. Inmiddels is er sprake van een kentering. Het lectoraat Beweiding van Aeres Hogeschool in Dronten heeft er aan bijgedragen dat beweiding weer veel meer in beeld is gekomen binnen de Nederlandse melkveehouderij, en in het bijzonder binnen het groene onderwijs in Nederland.

Onze uitdaging

Beweiding is echter, alhoewel heel belangrijk, slechts één van de positieve aspecten van grasland. Er is zoveel meer te behalen met grasland. Het is nu tijd om breder te kijken en de verschillende functies van grasland te onderzoeken, te optimaliseren en te benutten. Dit vraagt een krachtige inspanning vanuit het praktijkgerichte onderzoek in combinatie met inbedding van functies van grasland in het groene onderwijs. We doen dit zowel voor de veehouder als voor de maatschappij. Grasland levert namelijk veel meerwaarde, voor zowel veehouder als maatschappij. Het lectoraat Grasland en beweiding wil zich daarom de komende jaren ook nadrukkelijk positioneren in de maatschappelijke discussie rondom de melkveehouderij en van daaruit het positieve imago van de melkveehouderij ondersteunen en versterken. Deze uitdaging gaat het lectoraat Grasland en Beweiding voor de komende jaren graag met u aan!

Deelname aan projecten

Praktijkgericht onderzoek

 • Internationaal H2020 Thematic Network Inno4Grass met partners uit 8 verschillende Europese landen, medegefinancierd vanuit de EU. Inno4Grass werkte aan toepasbare en praktijkgerichte innovaties, technologie en kennis op het gebied van grasland en beweiding. Het project is gestart met een aantal interviews met innovatieve veehouders.
 • Invloed van rassenmengsels met verschillende schietdatum op grasgroei, grasopname en melkproductie onder beweiding op het Weidebedrijf van Aeres Farms in samenwerking met Barenbrug Holland BV.
 • Monitoring graskwaliteit gedurende het groeiseizoen in samenwerking met Agrifirm.
 • Economie van beweiding en mind-set van de veehouder in samenwerking met Flynth. Beweiden leidt tot een significant hoger saldo, maar de variatie tussen bedrijven is enorm. De mind-set van de veehouder blijkt van grote invloed op de mate van beweiding op een bedrijf.
 • Meer melk uit gras door gras met verschillende lengtes de winter in te laten gaan op het Weidebedrijf van Aeres Farms. Opvallend resultaat in 2017 was de hogere opbrengst bij vroeg oogsten in het voorjaar.
 • Monitoring mind-set van studenten in het groene mbo en hbo-onderwijs m.b.t. beweiding in samenwerking met DZK. 80% van de studenten is het eens met de stelling: “Gevoelsmatig ben ik een voorstander van beweiding”. De studenten zijn nog niet overtuigd van hun vaardigheid beweiding in de praktijk te brengen. 35% van de studenten is het eens met de stelling “Ik ben goed in staat om beweiding twee weken vooruit te plannen”.

Onderwijs

 • Opzetten van een kenniskring beweiding binnen het groene onderwijs met ondersteuning vanuit DZK. De kenniskring bestaat uit vertegenwoordigers van de grotere scholen qua veehouderijstudenten: Aeres MBO, Nordwin College, AOC Terra, HAS Den Bosch, Van Hall Larenstein en Aeres Hogeschool Dronten. Het doel van deze kenniskring is het leren van elkaar over onderwijs en onderzoek over beweiding en waar mogelijk het verbeteren hiervan.
 • Afronding van een e-learningsmodule beweiding voor het groene onderwijs waarin de meest actuele kennis over beweiding verzameld is.
 • Meer waarde uit gras voor docenten.

Overige activiteiten

 • Organisatie van praktijkdagen voor studenten en leden van NAJK over grasland en beweiding.
 • Aanleveren grasgroeicijfers voor publicatie in Veeteelt t.b.v. alle Nederlandse veehouders en adviseurs.
 • Lectoraat als key speaker bij de bijeenkomst van de European Grassland Federation (EGF) in Cork in 2018.
 • Lector Beweiding is chair van de Europese werkgroep “Grazing”.

(Bron foto: Shutterstock)