Lectoraat

Green Biotechnology

Data science in het lab - monstArrr_ via Istock
Bron foto: monstArrr_, Istock (Istock License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    CRISPR-Cas
  • Interessant voor
    Veredelaars
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Green Biotechnology doet praktijkgericht onderzoek naar nieuwe moleculaire veredelingstechnieken en versterkt zo de duurzame concurrentiepositie van de zaadtechnologie- en de plantenverdelingssector.

Nelleke Kreike is sinds 2013 lector Green Biotechnology bij Hogeschool Inholland. Kreike studeerde biologie aan de Vrije Universiteit en deed onder andere promotieonderzoek aan het instituut Plant Research International (PRI) van Wageningen University & Research. Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen speelde ze een belangrijke rol bij de opzet van de opleiding Moleculaire Plantenbiologie.

Lectoraat Green Biotechnolgoy

Onder de vlag van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences (RIC-AFL) geeft het lectoraat met het onderzoek invulling aan een groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar specialisten met kennis van moderne moleculaire veredelingsmethoden. Het lectoraat brengt de benodigde moleculaire en groene technische vaardigheden op onderwijs en onderzoek samen. Dit levert studenten een voorsprong op om de stap te maken naar de veredelingssector. Centraal in het onderzoek staat de verbinding tussen de moleculaire genetica, biotechnologie, plantkunde, en veredelingstechnologie. Dit ten behoeve van toepassingen in veredeling en verbetering van sierteelt- en voedselgewassen.

Met het streven naar een duurzame voedselproductie voor een gezond en beter leven, draagt het onderzoek van Kreike bij aan de drie onderzoekslijnen Voedsel in de metropool, Leven in de metropool en Gezondheid in de metropool van het RIC-AFL en de ambitie De Gezonde Duurzame en Creatieve Samenleving van Hogeschool Inholland.

Voor studenten, docenten en bedrijven

Samen met studenten en (docent-)onderzoekers versterkt het lectoraat de duurzame concurrentiepositie van de zaadtechnologie- en de plantenverdelingssector. Studenten op dit onderzoeksgebied kunnen de minor Plantkunde volgen en stage- en afstudeer projecten in de Werkplaats Moleculaire Veredeling uitvoeren. Ook kunnen zij stages doen bij bedrijven in de veredelingssector en universiteiten. Bedrijven kunnen via het RIC-AGL terecht bij Kreike voor onderzoeksvragen. Via Inholland Academy wordt ook de cursus Novel Breeding Tools aangeboden voor bedrijven die hun medewerkers willen (bij)scholen over de nieuwste moleculaire technieken en toepassingen in de veredeling.

CRISPR/Cas-technologie

Samen met veredelingsbedrijven Syngenta, Rijk Zwaan en Scienza, Wageningen University & Researchh en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doet Kreike met docent-onderzoekers en studenten Biotechnologie onderzoek naar toepassingen van de nieuwste genoom editing techniek CRISPR/Cas. Daarmee kan het DNA van planten heel specifiek veranderd worden. Als modelgewas staat de Petunia centraal. Dit is een nachtschadegewas, nauw verwant aan aardappelen, tomaten, tabak en paprika's, en een bekend modelgewas voor de sierteelt. De techniek opzetten en goed draaiende krijgen in diverse gewassen is een belangrijk doel van dit CRIPSR/Cas project.