Lectoraat

Groene en Vitale Stad

Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat Groene en Vitale Stad maakt zich sterk voor groene, gezonde en duurzame wijken. Lector is Dinand Ekkel.
Bekijk de bronnen
Steeds meer mensen leven in de steden, ze bewegen minder, eten minder gezond en hebben vaker te maken met chronische ziektes, al dan niet gerelateerd aan overgewicht of obesitas. De woondichtheid in de steden neemt toe en dit gaat nogal eens ten koste van het groen. Terwijl uit steeds meer studies blijkt dat natuur en groene stroken en veldjes in de stad een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Maar groen is ook belangrijk voor het opvangen van klimaatproblemen en minder natuur en groen in de stad schaadt de biodiversiteit. Dit lectoraat maakt zich sterk voor groene, gezonde en duurzame wijken.

Dinand Ekkel is vanaf 2006 verbonden aan de Aeres Hogeschool Dronten en sinds 1 maart 2011 lector Groene en Vitale Stad op de locatie Almere. Hij studeerde in 1988 af Wageningen in de Zoötechniek en promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed onderzoek naar de interactie tussen dieren en hun omgeving. Hier legde hij de basis voor zijn lectoraat, bestudering van gedrag en gezondheid van organismen (toen dieren, nu de mens) geeft inzicht in de mate waarin de omgeving aansluit bij de behoeften van het organisme.

In zijn lectoraat ontwikkelt Ekkel richtlijnen voor een groene wijk vanuit de invalshoeken gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Hoeveel groen is nodig, waar moet het aanwezig zijn en hoe ziet het er uit voor elk van die invalshoeken? En hoe integreren we dat tot één visie voor het groen in de wijk ? Dat zijn vragen die aan de orde komen in het lectoraat.

Samen met het lectoraat Voedsel en Gezond Leven van Sigrid Wertheim-Heck (Aeres Hogeschool) kijkt het lectoraat ook naar stadslandbouwinitiatieven; voedsel gerelateerde invullingen van de groene (openbare) ruimte. Wat is hiervan de waarde voor mensen, voor de gezondheid en de Beide lectoraten zijn ook betrokken bij het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere.

Studenten van de opleidingen Toegepaste biologie en Biologie, voeding en gezondheid en Geomedia en design participeren met stages, bedrijfsopdrachten en afstudeerwerkstukken in het lectoraat.