Lectoraat

Groene Gezondheid

Samenvatting
 • Onderwerp
  Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS Hogeschool ontwikkelt en verspreidt kennis rond voedingswaarde en de consumptie van groente en fruit. Lector is Herman Peppelenbosch.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat werkt aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie en wil zo bijdragen aan de vitaliteit van de tuinbouwsector, de werkgelegenheid voor HAS-studenten, de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.

Nederland heeft grote behoefte aan innovatieve oplossingen rond voeding om de voortdurende stijgende gezondheidskosten (80 miljard in Nederland in 2017) een halt toe te roepen. Er is brede consensus dat het eten van voldoende groente en fruit bijdraagt aan de preventie van allerlei welvaartsziekten. Toch eten de meeste Nederlanders veel te weinig groente en fruit. Wat ontbreekt zijn groente- en fruitproducten die makkelijker en op andere momenten te eten zijn. Van andere ongezondere producten is het aanbod wel heel groot, waardoor het moeilijk concurreren is voor groente en fruit. Dit biedt kansen voor conceptontwikkeling, waarbij ingespeeld kan worden op het eetgedrag van diverse groepen consumenten.

Herman Peppelenbos werkt sinds december 2013 als lector Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool. Hij studeerde biologie aan de Wageningen University. Zijn promotie richtte zich op postharvest fysiologie van groente en fruit.
Hij werkte 26 jaar bij Wageningen UR als onderzoeker, manager en programmaleider. De laatste jaren was hij betrokken bij projecten als ‘Cater with Care’ en ‘Meer groente en fruit is goed voor iedereen’. Sinds 1 september 2017 werkt Herman 1 dag per week voor de Grow Campus om de samenwerking tussen kennisinstellingen in Den Bosch te versterken.

Lectoraat Groene Gezondheid

Groente en fruit bevatten van nature veel positieve inhoudsstoffen en passen in een gezond eetpatroon. Deze inhoudsstoffen worden echter amper gemeten vanwege te hoge kosten. Onduidelijk is dan ook het effect van raskeuze, teeltcondities, naoogst-condities en verwerkingsmethode op de voedingswaarde. Het snel en goedkoop kunnen meten van inhoudsstoffen levert dat inzicht wel en kan leiden tot meerwaarde (onderbouwde voedingsclaims als ‘bron van’ en ‘rijk aan’).

De tuinbouwsector is een belangrijke economische motor voor Nederland. De sector profileert zich echter nauwelijks met het feit dat zij via gezonde voeding sterk bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. De sector heeft behoefte aan nieuwe product- en businessconcepten rond groente en fruit om de consumptie te verhogen en de waarde van haar producten te vergroten.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt zich op drie onderzoekslijnen:

 1. het verhogen van groente- en fruitconsumptie met nieuwe concepten,
 2. het ontwikkelen van goedkope meetmethoden voor de voedingswaarde van groente en fruit,
 3. het behoud van de kwaliteit van groente en fruit tussen oogst en consumptie.
 • Verhogen groente- en fruitconsumptie Het ontwikkelen van nieuwe concepten op basis van vers of verwerkte groente en fruit, passend bij andere eetmomenten en eetlocaties en rekening houdend met doelgroepen. Het testen van nieuwe concepten op de plek waar ze gekocht en gegeten worden vergroot de kans dat deze concepten daadwerkelijk de markt bereiken. Projecten:- Pancks- Green Rolls- De Gezonde Groene Student- Groente als Ingrediënt
 • Voedingswaarde van groente en fruit Het ontwikkelen van goedkope en betrouwbare meetmethoden om systematisch de voedingswaarde van groente en fruit (vers en verwekt) te monitoren. Op basis hiervan kunnen adviezen ontwikkeld worden voor veredeling, teelt, naoogstcondities en verwerking.Projecten:- Light-induced elicitation of phytochemical production in higher plants- Light for nutrients
 • Kwaliteit van groente en fruit Het toepassen van postharvest kennis op kwaliteitsproblemen bij groente en fruit. Op dit moment gaat nog veel product verloren tussen oogst en consument. Een belangrijk probleem is bijvoorbeeld de grote derving tijdens transport van zachtfruit. Een ander probleem is de korte houdbaarheid van bladgewassen (sla, spinazie), producten waar juist een steeds grotere vraag naar is, o.a. door de toename van kant-en-klaar salades.

Kenniskring Groene Gezondheid

 • Eva Arts Docent opleiding Food Innovation
 • Jacqueline Joosten Docent Toegepaste Biologie
 • Roos Leufkens Docent opleiding Food Innovation
 • Tamara Verhoeven Docent opleiding Tuinbouw en akkerbouw
 • Walter Heijnis Docent opleiding Voedingsmiddelentechnologie
 • Conny van Iperen Hogeschooldocent opleiding Food Innovation
 • Luite Snijder Adviseur HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen
 • Addie van der Sluis Onderzoeker Wageningen University

(Bron foto: Shutterstock)