Lectoraat

Health & Food

Voedsel op houten snijplank - TeeFarm op Pixabay
Bron foto: TeeFarm, Pixabay (Pixabay License)
Binnen de onderzoekslijn Health & Food van het Research and Innovation Centre Agri, Food & Life Sciences zoomen we in op de vraag hoe we voeding en concepten rondom voeding zodanig kunnen veranderen dat ze bijdragen aan de gezondheid van consumenten en de duurzaamheid van de voedselketen zodat mensen op een gelukkige wijze oud kunnen worden.

We richten ons onder meer op innovaties in de voedseltechnologie. Het kan gaan om nieuwe producten waarmee we bijvoorbeeld overstappen van dierlijke eiwitten naar plantaardige bronnen. De vraag hoe we consumenten bereiken staat centraal. We redeneren vanuit de menselijke behoefte, de beleving en het effect van voeding op het lichaam. We onderzoeken concepten om consumenten doelgroepgericht en gepersonaliseerd te bedienen. Daarnaast is het belangrijk dat die concepten goed landen in de maatschappij. Hier komt het aan op creativiteit om onder andere via sociale media en fysieke bijeenkomsten de discussie en kennis over voeding te bevorderen.

Voor onderwijs en werkveld

We koppelen het onderwijs van Inholland direct aan echte, actuele vraagstukken, zodat studenten inzien wat hun studiekeuze inhoudt en ze geschoold worden voor de praktijk van nu. Door die praktijk naar binnen te halen leren ze omgaan met complexe opgaven waar een foodprofessional mee te maken krijgt. Met flexibele modulen en korte projecten willen we snel inspelen op vragen uit het werkveld om ze met studenten, ook van buiten het eigen domein, op te pakken. We slaan onder meer een brug met FICA en FIA, waar studenten van bijvoorbeeld de opleiding Food Commerce & Technology aan verschillende food-vraagstukken werken binnen bedrijven. Experts van de bedrijven komen zo ook de school binnen. Het is dus echt ‘kenniscirculatie’.

Samenwerken met Health & Food

Om de ambities van Health & Food waar te maken is het nodig om heel veel samen te werken. Dat doen we binnen Inholland, maar ook met andere onderwijsinstellingen, zowel in het hoger als middelbaar beroepsonderwijs en met universiteiten. Uniek is dat onze studenten daarbij geregeld optrekken met mbo-studenten. Ook het bedrijfsleven en de omgeving zijn aangehaakt: de vragen die nu in de maatschappij leven staan in ons onderzoek centraal. Tot slot zoeken we de verbinding met de overheid, die voor verdere ondersteuning kan zorgen. De samenwerking komt op zeer verschillende manieren tot uiting in de netwerken waarin we actief zijn. Zo voeren we praktijkgericht onderzoek uit met drie andere hogescholen binnen het Centre of Expertise Groen, werken we met partners in het onderwijs en bedrijfsleven samen in NH Food en houden we ons met lectoren van andere hogescholen bezig met voedselvraagstukken binnen het Platform Voedsel en Gezondheid.

De onderzoekslijn Health & Food werkt samen met de volgende Centres of Expertise en kenniswerkplaatsen:

 • CoE groen
 • NH Food | Greenport NHN
 • FICA - Food Innovation Community Amsterdam
 • Food Innovation Academy Vlaardingen en Practoraat Food, Health & Technologie van Lentiz op volle sterkte
 • Lectorenplatform Voedsel & Gezondheid
 • Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn
 • Onderzoekslijn Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen
 • Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica
 • InCollab
 • Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology
 • Greenport West-Holland