Column

Hebben we ook een wettelijke exoten-toets nodig?

Japanse Duizendknoop - Maljalen via Shutterstock
Bron foto: Maljalen, Foto Shutterstock (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Invasieve exoten
Bekijk de bronnen
Zeven jaar geleden kwam de Europese Unie (EU) met wetgeving over invasieve exoten, maar dit leidde in Nederland nog niet tot een bevoegdheid van gemeenten om aannemers en projectontwikkelaars te verplichten om bij het bouwrijp maken eerst duizendknoop of andere exoten te verwijderen.

Meestal zorgt nieuwe EU-wetgeving ook voor een nieuwe milieutoets. Zo zorgde de Habitatrichtlijn bijvoorbeeld voor een habitattoets: bij bouwplannen eerst toetsen of er geen significante gevolgen voor natuurwaarden zijn. De EU-exotenverordening verplicht de lidstaten evenwel niet om voor invasieve exoten ook zo’n toets in hun wetgeving op te nemen, maar verboden is het ook niet: het mag van Europa wel.

Nu de exoten-dichtheid in Nederland hoog is en we toch met een nieuwe integrale Omgevingswet bezig zijn, zou het misschien een idee kunnen zijn om ook eens aan exoten te denken en te overwegen om ook een exotentoets op te nemen zodat gemeenten de wettelijke bevoegdheid hebben om preventief op te treden bij bouwplannen. We voorkomen zo bijvoorbeeld dat bij het bouwrijp maken wortelfragmenten van de duizendknoop over het hele bouwterrein worden verspreid en vervolgens in alle achtertuintjes van nieuwbouw opbloeit.

Deze column is geschreven door WUR-onderzoekers Chris van Dijk (Wageningen Plant Research) en Fred Kistenkas (Wageningen Environmental Research).