Nieuws

Herziene editie brochure Multifunctionele Landbouw

Samenvatting
  • Onderwerp
    Multifunctionele Landbouw Brochure
  • Interessant voor
    Multifunctionele Landbouwer
Bekijk de bronnen
In deze herziene brochure krijg je als multifunctionele agrarisch ondernemer een actueel overzicht van hoofdlijnen over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de multifunctionele landbouw. Deze herziene editie is mogelijk gemaakt door het KOM-project ‘Naar een robuuste Multifunctionele landbouw’.

Multifunctionele landbouw is een verzamelbegrip voor bedrijven die hun agrarische productie en omgeving combineren met het leveren van diensten aan de samenleving. Denk hierbij aan zorglandbouw, boerderijeducatie, boerderijwinkels/korte ketens, agrarische kinderopvang, agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme. Bij al deze diensten gaat het om de relatie tussen de boerderij en de burgers/consumenten. Multifunctionele landbouw gaat dus over het (her)verbinden van de landbouw met de samenleving.

Al één op de vijf boerenbedrijven combineert de agrarische productie met o.a. zorg, camping of winkel. In het artikel ‘Nieuwe klanten op de boerderij’ komen verschillende onderzoekers en boeren aan het woord over de multifunctionele landbouw in Nederland. Volgens Andries Visser, senior onderzoeker stad-landrelaties van Wageningen UR, raakt de sector steeds meer geprofessionaliseerd. ‘Het aantal bedrijven neemt toe en de aangeboden producten en diensten worden steeds beter. De landbouw blijft een volwaardige bedrijfstak. Vanuit die basis kan de ondernemer zaken als gezonde streekproducten, rust en ruimte gaan verwaarden.’

Risico, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Deze brochure is een handreiking over hoe men dient om te gaan met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op het eigen bedrijf. In het geval van een mooi, breed bedrijf met naast de landbouw ook takken in de recreatie, boerderijverkoop, educatie, zorg, kinderopvang of natuurbeheer worden er ook bezoekers op het bedrijf ontvangen. Er worden cliënten verzorgd, kinderen worden opgevangen of er wordt poldersport georganiseerd. Wanneer er onverhoopt iets misgaat, kan dit een risico en zelfs schade opleveren voor bezoekers. Ook een vergeten stuk gereedschap of vuil op het erf kan bij bezoekers schade of letsel opleveren. Wie is er dan aansprakelijk? Je bent altijd verantwoordelijk voor je bezoekers, gasten, cliënten en hulpboeren, medewerkers, vrijwilligers of deelnemers maar jij bent niet altijd aansprakelijk. Verantwoordelijkheid is jouw zorgplicht naar alle bezoekers op jouw bedrijf. Aansprakelijkheid betreft de vervolgbaarheid wegens schade aan een derde, veroorzaakt binnen jouw verantwoordelijkheid. Besef dat dit twee begrippen zijn: verantwoordelijkheid moet je zelf oppakken, aansprakelijkheid kun je verzekeren.

Kennis Op Maat

Het KOM project (Kennis op Maat) is een samenwerking tussen LTO Nederland (Vakgroep Multifunctionele landbouw), Aeres Hogeschool Dronten, Federatie Landbouw en Zorg, Coöperatie Verenigde Agrarische Kinderopvang, VEKABO, Stichting Educatief Platteland! (Platform Boerderijeducatie Nederland) en Wageningen University & Research. Dit project ontvangt financiële steun van de Topsectoren Agrifood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsectoren werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

(Bron foto: Shutterstock)