Column

Hulp dieren bij rampen = blinde vlek bij gemeenteraads­verkiezingen

Rennende honden - Richard Chaff via Shutterstock
Bron foto: Richard Chaff, Foto (Shutterstock license)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Noodhulp voor dieren
Bekijk de bronnen
Met de watersnoodramp in Limburg maar ook nu tijdens de oorlog in Oekraïne, zie je dat mensen hun dieren willen meenemen op het moment dat ze vluchten of evacueren. Toch blijkt uit een analyse van verkiezingsprogramma’s van gemeentelijke politieke partijen dat er nauwelijks aandacht is voor hulp aan dieren bij een ramp. Wat ons betreft betekent hulp aan dieren ook hulp aan mensen. Daarom de oproep aan politieke partijen, gemeenteraden en veiligheidsregio’s om het onderwerp ‘dieren en rampen’ op de agenda te zetten.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Een uitgelezen kans voor politieke partijen om er voor te zorgen dat dierenhulp opgenomen gaat worden in gemeentelijk rampen- en crisisbeleid. Opvallend genoeg zijn er nauwelijks politieke partijen die in hun verkiezingsprogramma’s hier iets over vermelden.

Het redden van dieren is een wettelijke taak van veiligheidsregio’s, die vaak bij de brandweer is neergelegd. Bij rampen is echter onvoldoende aandacht voor het evacueren en opvangen van huisdieren, landbouwdieren en het redden van wilde dieren. Dit bleek bijvoorbeeld uit de overstromingsramp afgelopen zomer in Limburg, waar ontzettend veel dieren verdronken zijn. Sommigen mensen wilden hun huis niet uit, omdat er niets was geregeld voor hun dieren. Anderen sprongen met gevaar voor eigen leven zelf het water in om dieren van de verdrinkingsdood te redden.

Evacuatie

Concrete evacuatieplannen en opvang ontbreken voor met name gezelschapsdieren en wilde dieren. Ook zijn dierenhulporganisaties en dierenartsen vaak niet opgenomen in de crisisstructuur. De maatschappij vindt dieren echter van steeds groter belang. Goede zorg voor dieren tijdens rampen is belangrijk vanwege dierenwelzijn, mensenwelzijn, volksgezondheid en veiligheid. Die zorg komt er alleen als dieren en dierenhulporganisaties een vaste plek krijgen in de Wet Veiligheidsregio’s en rampenplannen.

Hoe mooi zou het zijn als na de gemeenteraadsverkiezingen er haast gemaakt wordt met het opnemen van dieren in rampenplannen. Door klimaatverandering zullen rampen elkaar immers steeds sneller opvolgen.

Opvang

Ook de oorlog in Oekraïne is een ramp van ongekende omvang, waarbij mensen én dieren worden getroffen. Veel vluchtelingen komen naar Nederland en nemen hun huisdieren mee. Ze zien de dieren als een gezinslid en ervaren troost door de nabijheid van hun dier. In de vluchtelingenopvangcentra is meestal geen plek beschikbaar voor hun huisdieren. Afstand doen of gescheiden worden van hun dier levert een extra traumatiserende ervaring op voor mens en dier. Door goede plannen en samenwerking kunnen dergelijke trauma’s voorkomen worden. Eerste mooie stap in de goede richting is het initiatief www.hulpvoordierenuitoekraine.nl dat door samenwerkende dierenhulporganisaties is opgetuigd om vraag en aanbod van dieren in nood samen te brengen, zodat gemeenten aan vluchtelingen met huisdieren een warm opvangadres en goede medische verzorging kunnen bieden.