Lectoraat

Human-Animal Interactions

Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat Human-Animal Interactions richt zich op de dierkant van de mens-dier relatie in sectoren waarin dieren een belangrijke rol spelen voor de mens. Lector is Dr. ir. Kathalijne Visser.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Human-Animal Interactions wil een bijdrage leveren aan het waarborgen van dierenwelzijn van dieren die ingezet worden bij dierondersteunde activiteiten en therapieën, bij surveillance en opsporing, in de sport en recreatie en in de fokkerij.

In een maatschappij waarbij we ons steeds meer bewust zijn van de meerwaarde van dieren in onze leefomgeving groeit ook de behoefte aan meer kennis en educatie over hoe die mens-dier interactie tot stand komt en wat de impact is van deze interactie op het dier. De werkterreinen waar dieren en mensen nauw met elkaar samenwerken zijn zeer divers: van dierondersteunde activiteiten en therapieën, de inzet van dieren bij opsporing en surveillance, sport en recreatie tot en met de fokkerij.

Het lectoraat Human-Animal Interactions richt zich op dierkant van de mens-dier relatie in sectoren waarin dieren een belangrijke rol spelen voor de mens. Dr. ir. Kathalijne Visser is per 1 september 2020 benoemd als lector Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten.

Visser studeerde Zoötechniek in Wageningen . Na haar studie heeft ze promotieonderzoek gedaan naar het karakter van paarden (Horsonality) bij de faculteit Diergeneeskunde/ID-Lelystad. Na haar promotie in 2002 is ze blijven werken voor de Animal Sciences Group van Wageningen UR als senior onderzoeker dierenwelzijn en heeft ze grotere nationale en internationale projecten op het gebied van monitoring, risico-analyse en diertransport voor verschillende diersoorten opgezet en uitgevoerd. Visser werkt sinds 2015 in het team Praktijkgericht Onderzoek van Aeres Hogeschool waar ze praktijkonderzoek coördineert en studenten in de laatste jaren van hun studie begeleidt in het opdoen van onderzoeksvaardigheden.

Lectoraat Human-Animal Interactions

In een snelgroeiende sector waarin dieren worden ingezet in dierondersteunende activiteiten en therapieën is grote behoefte aan verdere professionalisering en het waarborgen van dierenwelzijn zo meldt de Raad van Dierenaangelegenheden (RDA) in 2019. Ook vanuit het bedrijfsleven komt de vraag naar een verdere professionalisering van de organisaties en verenigingen en het genereren van wetenschappelijk onderbouwde kennis over de mens-dier interactie. De sector heeft behoefte aan een kwaliteitskeurmerk en aan opleidingen die voldoen aan beschreven kwaliteitseisen. Naast het werkterrein waarbij dieren worden ingezet bij dierondersteunende activiteiten en therapieën zal het lectoraat zich ook richten op mens-dier interacties in sectoren waar dieren worden ingezet in surveillance, opsporing en beveiliging en in de sport en recreatie en de houderij en fokkerij.

In het lectoraat spelen honden en paarden de hoofdrol en wordt met name vanuit de dierkant gekeken naar de interacties. Het lectoraat wil met hulp van smart technologies de impact van de mens-dier interactie op het dier kwantificeren. Het lectoraat wil hiermee een bijdrage leveren aan de kennis en educatie rondom de effecten van de mens-dier interactie op het betrokken dier. Het waarborgen van dierenwelzijn is het hoofdthema van het lectoraat en daarom spelen disciplines als ethologie, ethiek, dierenwelzijn en diergezondheid een belangrijke rol. Het doel is meer inzicht krijgen in de effecten van de interactie tussen mens en dier om daarmee het welzijn van dieren te waarborgen.

(Bron foto: Thinkstock)