Column

Kan de aanpak van exoten beter?

Japanse duizendknoop - HOerwin56 via Pixabay
Bron foto: HOerwin56 (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Invasieve exoten
  • Interessant voor
    Groenbeheerers, beleidsmedwerkers
Bekijk de bronnen
Waarschijnlijk heeft iedereen inmiddels wel iets gelezen of gehoord over invasieve exoten. Japanse duizendknoop staat met stip op één in de media, vanwege de schade die het kan aanrichten aan bouwwerken, infrastructuur en overwoekering van particuliere tuinen. Tussen alle berichten over duizendknoop zou je bijna vergeten dat er nog een grote groep van exotische planten, dieren en insecten is die ook voor problemen zorgt. Het levert een hoop hoofdbrekens op voor professionele terreinbeheerders, maar ook voor particulieren.

Hoe kunnen we de aanpak van exoten succesvoller maken?

  1. Meer samenwerking en inzetten op preventie. Meer samenwerking tussen (buur)gemeenten, andere terreinbeheerders en aannemers biedt kansen voor een effectieve aanpak. Anders wordt het 'dweilen met de kraan open'. Voorkomen van verdere verspreiding is de eerste prioriteit. Binnen de gezamenlijke aanpak zouden ook vrijwilligersgroepen een rol kunnen spelen, zodat zij niet alleen met goede intenties maar ook gericht en met kennis van zaken kunnen helpen bij de aanpak van exoten. Het succes zit in de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

  2. Delen van kennis en informatie. Kennis en informatie over de aanpak van exoten is vaak versnipperd en moeilijk vindbaar. Het komt nog regelmatig voor dat terreinbeheerders met beperkte middelen bezig zijn zelf het wiel uit te vinden. Op initiatief van enkele gemeenten en provincies is het Kennisnetwerk Invasieve Exoten opgezet. Het Kennisnetwerk bundelt, valideert en ‘vertaalt’ bestaande en nieuwe kennis vanuit verschillende bronnen naar praktische handreikingen voor de aanpak van invasieve exoten.