Lectoraat

Lectoraten Dairy

Samenvatting
  • Onderwerp
    Werken aan de ontwikkeling van een (inter)nationale professionele, marktgerichte, duurzame en maatschappelijk geaccepteerde melkveehouderij.
Bekijk de bronnen
Melk en zuivelproducten vormen een essentieel onderdeel in het leven van een toenemend aantal mensen. Voor baby’s is er de zuigelingenvoeding, bijna iedereen drinkt een glas melk bij het ontbijt of de lunch en wie neemt er niet een lekkere bak yoghurt of vla na het avondeten?

Door de toenemende wereldbevolking neemt de wereldwijde vraag naar melk en zuivelproducten ook toe, terwijl deze internationale zuivelmarkt steeds meer een open en concurrerend karakter krijgt. Daarnaast winnen biologische producten steeds meer aan terrein en hechten consumenten en producenten meer waarde aan duurzaamheid. Herkomst van en verhalen achter producten maken een steeds groter wordend deel uit van het productieproces. Dit biedt Nederlandse zuivelbedrijven kansen om haar historisch sterke positie verder uit te breiden. Internationaal concurrerende en verantwoorde melkveehouderij vereist geavanceerde landbouwsystemen volgens de Nederlandse normen en een samenleving die hier de ruimte voor wil geven. Om dit draagvlak te creëren moet o.a. rekening worden gehouden met de biologische en duurzame aspecten waar iedere voedingsmiddelenindustrie vandaag de dag wereldwijd mee te maken krijgt.

Als groene ‘University of Applied Sciences’ worden deze aspecten binnen Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) breed gedragen, niet alleen binnen het onderwijs maar ook in het onderzoek. Praktijkgericht en toekomstbestendig zijn belangrijke kernbegrippen binnen ons Applied Research Centre, van waaruit ons lectoraat opereert. Wij voeren praktijkonderzoek uit voor, met en in de beroepspraktijk met betrokkenheid van studenten en docenten van HVHL. Lokaal en internationaal werken wij aan projecten die niet alleen het bedrijfsleven verder helpen, maar die zorgen voor een wereld die wij door kunnen geven aan volgende generaties. Het lectoraat Dairy werkt aan toekomstbestendige innovaties en onderzoeken voor een nieuwe generatie professionele melkveehouders en erfbetreders.

Binnen het lectoraat Dairy wordt aan de volgende twee onderzoekslijnen gewerkt die geleid worden door de lectoren:

  • Sustainable Dairy Farming
  • Climate Smart Dairy Value Chains

Met een groot internationaal netwerk binnen de sector en een schat aan kennis en ervaring brengen onze lectoren onderzoek en innovatie naar het volgende niveau.

Over de onderzoekslijnen en lectoren

Sustainable Dairy Farming
Binnen deze onderzoekslijn staat het Nederlandse programma van de ‘Duurzame Zuivel Keten’ centraal. Onderzoek wordt uitgevoerd naar het verbeteren van de maatschappelijke betrokkenheid, de verlenging van de levensduur van koeien, en de verduurzaming van het gebruik van grasland. Lector is Dr.Ir. Wiepk Voskamp-Harkema.

Climate Smart Dairy Value Chains
Deze onderzoekslijn richt zich op het verbeteren van de positie van alle actoren in de productieketen. Onderzoek naar samenwerkingsvormen in diverse internationale living labs draagt bij aan meer inzicht in de positie van het melkveebedrijf en de kans voor toepassing van verschillende business modellen om waarde te creëren. Lector is Dr.Ir. Robert Baars.

Kenniskring

Het lectoraat wordt ondersteunt door een kenniskring. In de kenniskring nemen docentonderzoekers deel. Zij zijn direct of indirect betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van de onderzoeksprojecten en de uitrol van de ontwikkelde kennis naar het onderwijs. Deze projecten worden medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).