Lectoraat

Management of Forested Landscapes

Samenvatting
 • Onderwerp
  Het lectoraat zet zich in voor het vergroenen van landschappen door het ontwikkelen van klimaat vriendelijk ecosysteembeheer in deltagebieden en hun toeleverende systemen. Lector is Euridice Leyequién.
Bekijk de bronnen
Het lectoraat Management of Forested Landscapes zet zich in voor het vergroenen van landschappen door het ontwikkelen van klimaat vriendelijk ecosysteembeheer in deltagebieden en hun toeleverende systemen. We werken toe naar een groen landschap waar het beheer en de verrijking van ecosysteemdiensten hand in hand kan gaan met de economische oogst voor mensen.

Euridice Leyequien is ruim 17 jaar werkzaam als onderzoeker en adviseur op het gebied van wereldwijde veranderingen in bossen en in natuurinclusieve landbouw. Als senior-onderzoeker met een (inter)nationaal netwerk richt ze zich op het samenbrengen van wetenschap, beleid en praktijk op het gebied van de ontwikkeling van duurzame boslandschappen.

Lectoraat Management of Forested Landscapes

Het lectoraat Management of Forested Landscapes houdt zich bezig met opnieuw vergroenen van het landschap door ontwikkeling van klimaatslim ecosysteembeheer in delta's en de aanvoersystemen daarvan. We zien een groen landschap voor ons waar het onderhoud en de verbetering van ecosysteemdiensten samengaan met de economische winst die wordt 'geoogst' door mensen. We ontwikkelen groene oplossingen om ecosysteemdiensten te behouden en tegelijkertijd duurzame, natuurinclusieve, klimaatadaptieve bedrijfsmodellen en korte waardeketens te creëren. We werken samen met ondernemers, overheden, kennisinstellingen en de maatschappij om gedeelde waarde te genereren met een zo groot mogelijke impact in combinatie met minder sociale, economische en ecologische risico's. Bij Van Hall Larenstein werkt het lectoraat samen met de opleidingen Bos- en Natuurbeheer, Diermanagement (specialisatie Wildlife Management), Bedrijfskunde en Agribusiness, International Agribusiness, Land- en Watermanagement, en International Development Management, met de drievoudige benadering van praktijk, onderwijs en onderzoek.

Belangrijkste focus

Boslandschappen

Een boslandschap is veel meer dan wat bomen of struiken op een stukje grond. Het kan om van alles gaan, van landbouwgrond zoals voedselbossystemen tot inheems bos. Mensen wonen van oudsher in boslandschappen, hebben ze gevormd en ontworpen, en hebben er profijt van. Om recht te doen aan dit intrinsieke verband, hebben we een aanpak en mentaliteit nodig waarbij natuur, economische winst en maatschappelijke waarde allemaal een plaats hebben. Boslandschappen zijn in feite van essentieel belang voor in totaal 1,3 miljard mensen, die er voor hun levensonderhoud rechtstreeks van afhankelijk zijn. Opnieuw vergroenen van het landschap wil dus niet alleen zeggen dat het natuurlijk kapitaal versterkt wordt. Het gaat ook om ontwikkeling van natuurinclusieve bedrijfsmodellen, genereren van innovatieve 'groene' korte waardeketens ter versterking van de lokale markten, en creëren van nieuwe manieren van ondernemerschap die bijdragen aan de opbouw van een circulaire economie. Voor deze duurzame en klimaatslimme ontwikkeling is een geïntegreerde aanpak nodig. Het beheer van bomen, land, water en dieren moet samengaan met een brede, gecoördineerde inzet die sociale en technologische innovatie kan opleveren op basis van vraag.

Het verband tussen boslandschap en voedselzekerheid

De conventionele landbouw voedt een groeiende bevolking ten koste van het natuurlijke kapitaal op aarde. Tegen 2050 is er voedsel nodig voor naar verwachting bijna 10 miljard mensen. We staan voor een onvermijdelijke keus: doorgaan met het produceren van voedsel zoals we nu doen, met als gevolg beschadiging en uitputting van de bron van ons levensonderhoud, of overstappen op veerkrachtigere, eenvoudiger aan te passen voedselproductiesystemen die gedeelde waarde kunnen opleveren.

Systemen op basis van bos en bomen vormen een belangrijke bron voor de voedselproductie en voeding. Zo zijn voedselbossen (agroforestry) een natuurinclusief landbouwsysteem dat gevarieerder en voedzamer voedsel kan leveren, ecosysteemdiensten kan verbeteren, zoals koolstof vastleggen en een leefgebied vormen voor wilde dieren. Daarnaast kunnen voedselbossen nieuwe mogelijkheden bieden voor innovatieve bedrijfsmodellen om een breder aanbod aan hoogwaardige verkoopbare producten te leveren. In een wereld waar intensivering nog de norm is, kunnen we deze overstap naar natuurinclusieve voedselproductiesystemen niet zomaar maken. Daarvoor zal er een multifunctionele en geïntegreerde aanpak van landschapsbeheer moeten komen. Plattelandsgemeenschappen en ondernemers moeten de kans krijgen om mee te denken over nieuwe boslandschappen die op de langere termijn rendabel zijn en daarnaast natuurlijk en sociaal kapitaal opleveren.

Om groene oplossingen voor klimaatadaptieve landbouw te ontwikkelen, doen we actiegericht onderzoek naar innovatieve ontwerpen van landbouwproductiesystemen, bijvoorbeeld voedselbossen. Daarbij kijken we naar circulair hulpbronnengebruik (bijvoorbeeld bodem- en waterbehoud), rendabele bedrijfsmodellen en rechtvaardig beheer van natuurlijke hulpbronnen. We willen de (toekomstige) boeren helpen bij de overstap naar klimaatadaptieve landbouw.

De kenniskring

 • Eurídice Leyequién Abarca, PhD Lectoraat Management of Forested Landscapes
 • Albertien Kijne, MSc Tropische gewaswetenschappen, Tuinbouw
 • Marcel Rompelman, PhD Land- en Watermanagement
 • Johan Meinderts, MSc Tropische landbouw, Veeteelt
 • Daan van der Linde, MSc Leiderschap in duurzaamheid
 • Pleun van Arensbergen, PhD Gendergelijkheid
 • Ronald Boertje, MSc Geo-informatica
 • Freek Rurup, MSc Landschapsarchitectuur
 • Hans van den Dool, MSc Bodembeheer
 • Suzanne van der Meulen, MSc Duurzame regionale voedselsystemen
 • Peter van der Meer, PhD Docent Duurzame palmolie en Tropische bossen
 • Gina Reindsen Financiële en Bedrijfseconomische Zaken

(Bron foto: Pixabay)