Nieuws

Met de klas naar boomgaard of kas

Samenvatting
  • Onderwerp
    boerderijeducatie, tuinbouwbedrijf
  • Interessant voor
    tuinders, leerkrachten
Bekijk de bronnen
Gebrek aan ervaring met onderwijs is voor tuinders een belangrijke reden om geen schoolklassen te ontvangen op hun bedrijf. De vernieuwde training ‘Belevend Leren‘ en de leermodules ‘Met de klas naar de paprikateler’ en ‘Met de klas naar de fruitteler’ bieden tuinders handvaten om kwalitatief goede excursies binnen hun bedrijf te geven.

Veel tuinders missen ervaring met onderwijs en ontvangen daarom geen klassen. Dit terwijl meer dan 50% van de scholen die meedoet met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma interesse heeft voor een bezoek aan een tuinder. In het Kennis op Maat-project ‘Met de klas naar de teler’ werkten team Smaaklessen & EU-Schoolfruit (WUR), LTO, Boerderijeducatie Nederland, Kom in de Kas, De Nederlandse Fruittelers Organisatie, Het Groentenfruit Huis, Aeres, IVN Flevoland en het Voedingscentrum samen aan de verbetering van de training 'Belevend Leren' zodat deze beter aansluit bij de wensen en behoeften van tuinders en boeren.

Vernieuwde training Belevend Leren

De training 'Belevend Leren' wordt aangeboden door Boerderijeducatie Nederland. Dit is een platform waarin negentien regionale initiatieven op het gebied van boerderijeducatie samenkomen. Binnen dit platform willen partijen tot een verdere professionalisering en uniformering komen van boerderijeducatie in Nederland.

De vernieuwde training 'Belevend Leren' bestaat uit een fysieke training van drie dagdelen en een online checklist die thuis ingevuld kan worden. Bij de training leren deelnemers over pedagogiek, didactiek, veiligheid en hygiëne. Na afloop van de training ontvangen deelnemers een certificaat. Voor meer informatie over de training kunnen tuinders contact opnemen met Boerderijeducatie Nederland.

Lesmateriaal

Aanvullende op de training ‘Belevend leren’ ontwikkelde Team Smaaklessen & EU-Schoolfruit in samenwerking met alle partners lesmateriaal ter ondersteuning van het bezoek aan de tuinder. Het lesmateriaal bestaat uit een voorbereidende les voor in de klas en een handleiding voor de tuinder. Er zijn twee versies.

  • De lesmodule: Met de klas naar de paprikateler
  • De lesmodule: Met de klas naar de fruitteler

De modules zijn beschikbaar via de pagina Lesmateriaal bij excursies op de website van Smaaklessen. Geïntereseerden kunnen ze aanvragen door het formulier in te vullen dat onder het kopje 'Handleiding voor de teler' gelinkt staat. Na verzending van het formulier ontvangt de verzender direct het lesmateriaal.

Vraag het lesmateriaal aan met het formulier onder de rood omcirkelde knop

De voorbereidende les is bedoeld voor gebruik in de klas, het bereidt leerlingen voor op het bezoek aan het tuinbouwbedrijf. De handleiding voor de tuinders bestaat uit tips voor het ontvangen van klassen, een lesopbouw en opdrachten voor op het bedrijf.

Kijk voor meer informatie op de webpagina van Smaaklessen over excursies.

Meer informatie

(6)
Kijk voor meer informatie over excursies bij tuinders op de website van Smaaklessen Meer over boerderijeducatie in de tuinbouw vind je in de kennisbank Klik hier voor de vakinformatiepagina voor de vollegronds­tuinder Klik hier voor de vakinformatiepagina voor de glastuinder Klik hier voor de vakinformatiepagina voor de multifunctionele boer Klik hier voor meer leermiddelen