Practoraat

Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid

Samenvatting
 • Onderwerp
  Dierenwelzijn
 • Interessant voor
  Dierverzorgers
Bekijk de bronnen
Het practoraat dierenwelzijn en -gezondheid is per 1 september 2021 opgericht en kent als standplaats Aeres mbo Barneveld. Naast de practor bestaat het practoraat uit meerdere docent-onderzoekers vanuit de verschillende ‘dier’ mbo onderwijsteams en locaties.

Er zijn twee hoofddoelen waar het practoraat de komende jaren aan werkt. Ten eerste het opdoen van inhoudelijk kennis over dierenwelzijn en -gezondheid door (praktijk)onderzoek uit te voeren over de op Aeres en in het bedrijfsleven gehuisveste dieren. Dat onderzoek wordt door studenten, docenten, docent-onderzoekers en betrokkenen vormgegeven en uitgevoerd. Ten tweede het versterken van het onderzoekend vermogen van studenten, docenten, docent-onderzoekers, medewerkers en ondernemers door samen onderzoekend te werken.

Positief welzijn

Het practoraat zet zich in voor het waarborgen van ‘positief welzijn’, de actualisering van dierenwelzijnskennis bij toekomstige dierverzorgers en het meetbaar maken van dierenwelzijn. Hierdoor kunnen dierenwelzijnsvraagstukken binnen onderwijsinstituten en het bedrijfsleven beantwoord worden. Onderzoeksresultaten worden onder het bedrijfsleven gedissemineerd en naar het onderwijs vertaald, hetgeen de verbinding tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs versterkt.

Meten is weten

Dat is de basis waarop het practoraat werkt, waaruit evidence-based handelen voortvloeit. Dierenwelzijn is een moeilijk meetbaar begrip dat tot recent met een ‘timmerman’s oog’ gemeten werd. De veehouderij en gezelschapsdieren sectoren kennen beiden andere uitdagingen. Zo proberen veehouders goed welzijn te waarborgen onder economische- en milieudruk. De gezelschapsdieren sector kent wet- en regelgeving die moeilijk voor particulieren te vertalen is in individuele handelingen. Het practoraat wil de gehele dierensector bedienen door praktijkonderzoek uit te voeren, gericht op het meten en vervolgens verbeteren van het welzijn van alle gehouden dieren. De opgedane kennis wordt rechtsreeks in het onderwijs verweven waardoor toekomstige diermedewerkers in staat zijn om kritisch en bewust te handelen.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Korte impressie van het practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid

Bron: Aeres MBO

Docent-onderzoekers

 • Douwe Algra (Locatie Barneveld, onderwijsteam Dier en management)
 • Elbert Koelewijn (Locatie Barneveld, onderwijsteam Hippisch)
 • Jan Gundelach (Locatie Barneveld, onderwijsteam Veehouderij en Groen Grond Infra)
 • Marlies de Hoog (Locatie Barneveld, onderwijsteam Dier en gezondheid)
 • Bert Kleijer (Locatie Barneveld, onderwijsteam Dierverzorging)
 • Valentijn van der Velden (Locatie Almere, onderwijsteam mbo, vakgroep dierverzorging)
 • Bert-Jan van Norel (Locatie Leeuwarden, onderwijsteam mbo)

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Larventransport voor de pluimveesector

Bron: Docent onderzoeker Jan Gundelach, Aeres MBO

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Onderzoek naar het gebruik van kattenbakken bij groepsgehuisveste katten

Bron: Docent onderzoeker Marlies de Hoog

Practoraten Platform Groen

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Impressie bijeenkomst Practoraten Platform Groen op 20 april 2022 bij Aeres MBO Barneveld

Bron: Practoraten.nl

Op 20 april 2022 was het Practoraat Dierenwelzijn en -gezondheid gastheer voor een bijeenkomst van het platform van groene practoraten, een onderdeel van Practoraten.nl Zij maakten een video-impressie van deze bijeenkomst.

Lees ook het Groenpact artikel over het practoraat.