Practoraat

Practoraat Food, Health & Technology

Onderzoek voedsel -  Nensuria via iStock
Bron foto: nensuria, iStock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Voedingsonderzoek
  • Interessant voor
    Docenten voeding
Bekijk de bronnen
Sinds 2020 is Petra Kuiper als practor Food, Health & Technology verbonden aan de Food Innovation Academy en Lentiz | LIFE College. Daarmee is ze de spil in een netwerk van bedrijven, docent-onderzoekers en mbo-studenten binnen de foodsector, op een plek waar theorie en praktijk samenkomen. Haar grootste uitdagingen: de agenda van de sector scherpstellen en onderzoekend leren verankeren in het onderwijs.

Agenda bepalen

In de dynamische foodsector hebben de Lentiz-studenten van Petra Kuiper het voor het uitzoeken: opdrachten uit het bedrijfsleven zijn er in overvloed. “Een belangrijke taak voor mij is daarom de agenda bepalen”, legt Kuiper uit. “Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de sector, kijkend naar de toekomst? Op basis daarvan hebben we nu vijf onderwerpen geselecteerd waarmee we volop aan de gang zijn.” Dat trechteren van onderwerpen is de heel praktische invulling van Kuipers practoraat. Daaronder ligt haar fundamentelere opdracht: het laten landen van onderzoekend leren in het Lentiz-onderwijs.

De doelen van het practoraat zijn drieledig:

  1. De scharnierfunctie tussen bedrijven en onderwijs vormgeven
  2. De vorming van studenten
  3. De onderzoekswaarde mbo aantonen aan bedrijven

Docenten verleiden

Behalve op het bedrijfsleven en op de Lentiz-studenten, richt Kuiper daarom veel aandacht op de Lentiz-docenten. Kuiper: “De uitdaging is om dingen niet dubbel te doen: én theorie aanbieden én studenten dezelfde kennis in de praktijk laten opdoen. Je moet docenten dus verleiden om de zekerheid van het klaslokaal een beetje los te laten en het practoraat te omarmen. Heel veel docenten staan daarvoor open. Zeker degenen met praktijkervaring zijn enorm geïnteresseerd in innovatie in hun vakgebied. Het moeilijke is om iedereen in de breedte te raken, om het ook effect ook net buiten de eigen opleidingen te laten doorsijpelen. Dat lukt vooral als je de successen laat zien, de geslaagde cases.”