Practoraat

Practoraat Groene leefbare stad

Samenvatting
 • Onderwerp
  Groene in de stad, Biodiversiteit, Ecologie
 • Interessant voor
  Hoveniers, Ecologen, Beleidsambtenaren gemeenten
Bekijk de bronnen
Klimaatverandering, toenemende verstedelijking en achteruitgang van biodiversiteit vragen om een andere inrichting van het stedelijk gebied. Er komt meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt. Het Practoraat Groene leefbare stad speelt in op die veranderde groene arbeidsmarkt en heeft als doel studenten, docenten en professionals voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Het practoraat bestaat uit practor Heidi Kamerling samen met drie docent-onderzoekers.

Binnen het Practoraat zijn twee hoofddoelstellingen:

 • Het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs; het verder brengen van wetenschappelijke kennis vanuit de onderzoeksorganisaties naar de praktijk waarbinnen studenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties acteren. Zo kan er gebouwd worden aan een learning community op regionaal, landelijk en Europees niveau. Het Practoraat fungeert als een platform voor onderzoek, expertiseontwikkeling in samenwerking met het netwerk van de groene Hotspot Houten.

 • Het uitvoeren van toegepast praktijkonderzoek en experimenten. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt bij de practor, docenten en studenten. Samenwerking met het hbo en wo behoort tot de mogelijkheden maar onderzoek gaat altijd hand in hand met het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.

  Heidi Kamerling: “Eigenlijk is onderzoekend leren gewoon nieuwsgierig zijn naar je omgeving, maar dan moeten we binnen het onderwijs de student wel in die omgeving brengen”.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar Groene leefbare stad

Bron: CIV Groen, Praktijkcluster Natuur en leefomgeving

Groepsfoto project European Platform for Urban Greening (EPLUG)

Toegekende projecten

 • Building an Applied Research facility into CoVE (BARCOVE)
 • Huisvesting vleermuizen Yuvertapark

Project in aanvraag

Over practor Heidi Kamerling

Heidi Kamerling is van oorsprong mbo-docent groene ruimte. Ze is betrokken geweest bij allerlei innovaties zoals het ontwikkelen van vernieuwende groene opleidingen en cursussen. Voorbeelden hiervan zijn de topopleiding Urban Green Development en het project Nederland Zoemt. Ze heeft aan de wieg gestaan van de Groene Hotspot Houten; een platform voor hoveniers, groenvoorzieners en urban greeners. En meer recentelijk ook het “European Platform for Urban Greening”. 

Heidi Kamerling: “Wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de mensen die met de laarzen in de klei staan. Daar maak ik me hard voor.”

Docent-onderzoekers

 • Tom Lievense (Yuverta mbo Dordrecht)
 • Jitske Noordermeer (Yuverta mbo Houten)
 • Simone Sauren (Yuverta mbo Heerlen)
Student Leefbare Stad en Klimaat: “Ik kan nu nooit meer normaal naar de berm kijken. Eerst dacht ik dat het gras met onkruid was maar nu denk ik steeds aan al die verschillende inheemse planten die er groeien.”

Vegetatie Yuvertapark

Lees ook het Groenpact artikel over het practoraat.