Practoraat

Practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen

Het practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen is een samenwerking tussen mbo Yuverta en mbo Vonk. In het practoraat onderzoeken docenten, het werkveld en studenten hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen.

Waarom een practoraat Innovaties in de duurzame voedselketen?

Eiwittransitie, voedselverspilling, digitalisering en robotisering in de voedingsindustrie, personalisednutrition, korte keten, reststromen, gezonde en/of duurzame voeding, 3D foodprinting, duurzame verpakkingen, voeding in de zorg, minder vlees en meer plantaardig eten. Er is binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid, provincies en gemeenten veel gaande om de voedselketen te verduurzamen. En dat is nodig want willen we in de toekomst voldoende, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde leefomgeving garanderen, dan vergt dat grote aanpassingen in ons voedselsysteem. Er is een andere manier nodig van produceren en consumeren; een omslag naar een duurzaam voedselsysteem. Het is belangrijk dat we studenten opleiden die kennis hebben van deze ontwikkelingen, zich bewust zijn van de noodzaak om te verduurzamen en weten welke mogelijkheden hiervoor bestaan. In het practoraat onderzoeken studenten, docenten en bedrijven hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen. Een onderzoekende houding is een belangrijke vaardigheid die we in dit practoraat willen stimuleren, zowel bij de student als bij de docent.

Thema's

Het practoraat verhoudt zich tot de voedselketen in brede zin. De focus ligt op de volgende thema’s: innovaties in de voedingsindustrie, de regionale korte keten en hoe kunnen we de consument gezonder en duurzamer laten eten. Daarnaast wil het practoraat onderzoeken hoe de beroepen in de voedselketen zich ontwikkelen: is er behoefte aan nieuwe functies en/of profielen? Waar moeten de studenten nog beter in geschoold worden? De uitkomsten kunnen we gebruiken om keuzes te maken voor aangepaste opleidingsprofielen en opleidingsaanbod.

Kenniskring

Naast de practor zijn docent-onderzoekers, studenten, lectoren en regionale bedrijven/instellingen actief in het practoraat. Het practoraat is een plaats waar kennis wordt opgehaald, nieuwe kennis wordt ontwikkeld en gezocht wordt naar onderwijsvernieuwing, waardoor de innovaties een plek krijgen in het onderwijs. Ontwikkeling van docenten speelt een centrale rol in het practoraat. Dat moet leiden tot het stimuleren van een onderzoekende houding, waarbij nieuwe kennis en vaardigheden ter verrijking van het onderwijs worden ontwikkeld, zodat sneller kan worden ingespeeld op veranderingen.

Meerwaarde

Met het practoraat willen we er voor zorgen dat de student beter beroepsbekwaam is en een beter beroepsperspectief heeft, docenten professionaliseren in hun vakgebied en de meerwaarde voor het werkveld is dat het onderwijs beter aansluit bij de ontwikkelingen in de praktijk.

De mensen van het Practoraat

Bertine Philipsen is practor en zal het practoraat coördineren voor zowel Vonk als Yuverta. Bertine is voedingskundige en heeft hiervoor jarenlang in de voedingsmiddelenindustrie gewerkt binnen research & development, communicatie en consumentenservice.

Bij Yuverta zijn Eline Stoel, Ine Stallaart en Gerty van den Bosch-Habraken betrokken als onderzoeksdocenten.

Bij Vonk zijn dit Rian Schelvis en Cock Smit.

Lees ook het Groenpact artikel over het practoraat.