Practoraat

Practoraat Natuur­inclusieve landbouw

Biodiversiteit akker
Bron foto: Marijs, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Natuurinclusieve landbouw
  • Interessant voor
    Groen onderwijs
Bekijk de bronnen
Het practoraat Natuurinclusieve landbouw maakt connectie tussen natuurinclusieve voedselproductie- en landschapsbeheer en een onderwijs daarop toegespitst. Dit onderwijs focust op het zien, creëren en uitvoeren van kansen in voedselproductie en landschapsbeheer.

Het practoraat: 1. onderzoekt, 2. maakt connecties tussen de natuurinclusieve regionale initiatieven en studenten (projecten), 3. organiseert professionaliseringsdagen, 4. is verbonden aan de Green deal NIL in het onderwijs, 5. maakt onderwijs en zoekt vooral verbinding met u om samen NIL-kennis te ontdekken en te verspreiden.

Waarom een practoraat?

De zoektocht naar een gezonde agrarische productie, die in de toekomst het vermogen heeft om mens en dier te voeden én tegelijkertijd de biodiversiteit benut en stimuleert met een goed verdienmodel kent uitdagingen maar gelukkig ook (te onderzoeken) mogelijkheden. De omslag van denken en doen, natuurlijk van ons allen en niet alleen de boeren, hoort ook bij de toekomstige voedselproducenten, dierhouders, landschapbeheerders en de (agri) business daaromheen.

Het practoraat initieert natuurinclusieve landbouw in het onderwijs voor jongeren en volwassenen, regionale onderzoeksprojecten, professionalisering van opleiders en hun management en nodigt uit tot concrete stappen daarin, het heeft de functie van een vliegwiel.

Het practoraat heeft twee doelstellingen:

  1. Onderwijs voor jongeren en volwassenen initiëren waarin zij het positieve en de waarde van onze ecologie ervaren en deze verantwoord benutten en de biodiversiteit daarin stimuleren.
  2. Onderwijs voor jongeren en volwassenen dat zich toespitst op het zien en herkennen van kansen mede ontwikkelen en uitvoeren met een focus op waarde (ecologische, sociaal-maatschappelijke i.c.m. financiële) voor anderen.

Het (agrarische) bedrijfsleven

Het versterkt de verbinding tussen het bedrijfsleven, praktijkgericht onderzoek en de studenten vmbo en mbo. Het maakt een lerende setting mogelijk waarbij studenten en de praktijk met elkaar leert. Daardoor verduidelijk we gezamenlijk wetenschappelijke kennis naar de praktijk waar studenten, het bedrijfsleven en agri-business van leert.

Deze toegepaste kennis, opgedaan in een samen-lerende setting, is en komt beschikbaar via het portaal natuurinclusieve landbouw van Groen Kennisnet en is daarmee openbaar.

Het groene onderwijs

Naast het initiëren van de verbinding van studenten ((v)mbo/ hbo/ wo) en onderwijsprofessionals met het bedrijfsleven voor het ontsluiten van toegepaste kennis m.b.t. NIL, focust het practoraat zich op het vormgeven van onderwijs in een groene transitie. Onderwijs in een groene transitie waarbij de focus wereldgericht is, flexibel vormgegeven is en gericht op het zien van kansen en mogelijkheden in de groene sector waarbij deze ook gecreëerd en uitgevoerd worden met waarde voor anderen. Een voorbeeld hiervan is dat studenten deelnemen in een onderzoek naar druppelirrigatie i.v.m. zoetwaterbesparing, beter bodemleven en duurzame voedselproductie.

Het team

Naast de practor Ine Sturkenboom zijn ook docent-onderzoekers Emiel Mensen, Rozalie Rooze en Marjan Nijenbanning direct betrokken bij het practoraat natuurinclusieve landbouw.

Lees ook het Groenpact artikel over het practoraat.