Menu
Practoraat

Practoraat Natuur­inclusieve landbouw

Biodiversiteit akker
Bron foto: Marijs, Shutterstock
Het practoraat Natuurinclusieve landbouw maakt connectie tussen natuurinclusieve voedselproductie- en landschapsbeheer en een onderwijs daarop toegespitst. Dit onderwijs focust op het zien, creëren en uitvoeren van kansen in voedselproductie en landschapsbeheer.

false

false

false