Practoraat

Practoraat Visserij Innovatie en Ondernemerschap

Samenvatting
 • Onderwerp
  visserij, innovatie, ondernemerschap, aquacultuur
 • Interessant voor
  Visserijsector
Bekijk de bronnen
Nederland kent een rijke maritieme historie waarbij visserij altijd een belangrijk heeft gespeeld tot op de dag van vandaag. Veel Nederlandse spreekwoorden komen voort uit onze rijke maritieme- en visserijcultuur als waterland. De haring die we vandaag als Hollandse Nieuwe kennen werd duur betaald tijdens oorlogen op zee.

Ook vandaag de dag wordt de vis duur betaald en staat de sector voor grote uitdagingen: het verbod op de pulstechniek, Brexit, aanlandplicht, gesloten visserijgebieden door aanleg windparken en natuurbescherming op zee, stikstof, hoge brandstofprijzen en plannen om bodemberoerende visserij uit te bannen binnen de EU. De visserij zal de bakens moeten verzetten om een toekomst te kunnen hebben.

Komende generaties vissers helpen in de transitie naar de toekomst

In deze transitie is het belangrijk dat de komende generaties vissers alle hulp en steun krijgen om deze uitdagingen in kansen kunnen vertalen in de praktijk. Om die reden heeft het Firda mbo college (voorheen ROC Friese Poort) geïnvesteerd in het samenbrengen van kennis en praktijk om talent de ontwikkelruimte te geven. Samen met Provincie Flevoland en Gemeente Urk vanuit de Regiodeal Noordelijk Flevoland een verbinding aangegaan met Wageningen University & Research (WUR). In de vorm van een practoraat vloeit kennis vanuit wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar het onderwijs. Andersom komen praktijkinzichten en innovaties via het onderwijs weer naar de kennis- en onderzoeksinstelling in Wageningen.

Eerste maritieme en visserij practoraat van Nederland

In 2021 is Geert Hoekstra als practor Visserij, Innovatie & Ondernemerschap geïnstalleerd. Het eerste maritieme en visserij practoraat is daarmee een feit. Geert is economisch onderzoeker seafood (visserij en aquacultuur, seafood ketens en markten) aan de WUR. Voor anderhalf tot twee dagen per week is hij gedetacheerd om onderzoek door te vertalen naar het mbo maritiem en visserij onderwijs van Firda. Het practoraat loopt van 2021-2023 met de intentie de samenwerking met WUR te verlengen en de kennisvertaling naar het onderwijs te borgen. Geert werkt samen met collega's vanuit het onderwijs en onderzoek via het practoraat aan de volgende concrete projecten:

 • Masterclasses Ondernemerschap in de blauwe economie in 2022 en 2023.
 • Ontwikkelen visserijlesmodule Onderzoek en Innovatie
 • Verkennen eerste associate degree (verkorte hbo) ‘marien ondernemen’ opleiding in Nederland voor visserij samen met Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Praktijk- en toegepast onderzoek naar toekomst blauw (visserij en maritiem) onderwijs in 2030

Overzicht resultaten tot nu toe

 1. Installatie Geert Hoekstra als practor Visserij, Innovatie & Ondernemerschap

 2. Hackathon voor visserijstudenten

 3. Challenge based learning met maritieme en visserij opdrachten onder Technasium havo en vwo studenten

 4. Masterclasses Ondernemerschap in de blauwe economie in 2022 en 2023