Practoraat

Practoraat Water & Bodem

Bodem - Tumisu via Pixabay
Bron foto: Tumisu, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
 • Regio
  Zuid-Hollandse Delta
 • Onderwerp
  Waterbeheer, bodem
 • Interessant voor
  Blauw-groene sector
Bekijk de bronnen
Juist bodembeheer kan bijdragen aan watermanagement. De juiste hoeveelheid water van de juiste kwaliteit op het jusite moment. Maar ja, hoe dan precies? Op wetenschappelijk niveau lopen diverse, waardevolle onderzoeken. Tegelijk willen we dat de arbeidsmarkt van de toekomst ook al kennis heeft gemaakt met de nieuwste innovaties. We hebben behoefte aan skills, vaardigheden en praktijkgericht onderzoek. Daar is het Patrick Asmawidjaja's practoraat Water & Bodem voor opgericht.

Dankzij de regiodeal Zuid-Hollandse Delta is sinds 1 september 2022 Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Het practoraat Water en Bodem werkt nauw samen met de Blauwe Hotspot Dordrecht. De Blauwe Hotspot is een community voor studenten, docenten en professionals uit het blauwgroene domein die zich specifiek richt op de thema’s ‘Water, Bodem & Klimaat’. De hotspot fungeert als een soort kennismakelaar. De practor zorgt voor de uitvoering van concrete onderzoeken. Deze onderzoeken zijn vooral regionaal in de regio Zuid-Hollandse Delta. Denk aan de waterkwaliteit in sloten en de bodemkwaliteit in de veenweidengebieden.

“Door onze studenten bloot te stellen aan innovaties en onderzoek bereid ik ze voor om later aan de slag te gaan als excellente medewerkers in een alsmaar veranderende toekomst.”

Patrick Asmawidjaja

Drie thema's

Het onderzoek van het practoraat water en bodem bij Yuverta richt zich op drie thema's. De thema's zijn ontstaan uit de regionale behoeftes uit het Blauwe Hotspot netwerk.

 • Water in stedelijk gebied. Door klimaatverandering zijn regenbuien vaak zwaarder. Het riool kan bij een zware regenbui niet al het water aan. Er is dan sprake van wateroverlast. Er zijn verschillende innovaties hiervoor beschikbaar, ook bekend als klimaatadaptieve maatregelen. Het practoraat onderzoekt hier een aantal van, zoals groene daken (lees hier meer over dit onderzoek)
 • Grondwater in landelijk gebied. Door klimaatverandering zijn er langere periodes van droogte. Wanneer er door een hevige regenbui veel water op een droge grond valt, kan de bodem weinig van het regenwater vasthouden. Water en bodem zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden. De visie van de overheid over het waterbeleid verandert. In plaats van de bodem als een vergiet te zien, waarbij het water zo snel mogelijk afgevoerd moet worden, moeten wij de bodem weer als een spons zien. Wat zoveel mogelijk water vast kan houden. Het practoraat onderzoekt met name in het gebied van Alblasserwaard Vijfheerenlanden.
 • Kringlooplandbouw in het gebied van de Hoeksche Waard, met een focus op het effect op het bodemleven.

Wat is een practoraat?

Zoals er op het hbo een lectoraat is, is er op het mbo een practoraat. Het practoraat is een instituut binnen een mbo-instelling waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoer op een specifiek thema. Het pactoraat zoekt aansluiting met (regionaal) bedrijfsleven. Het bevordert innovatief vakmanschap onder de mbo-studenten.