Lectoraat

Responsief Onderwijs

Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat Responsief Onderwijs onderzoekt hoe het onderwijs de student kan uitrusten om toekomstige complexe vraagstukken aan te kunnen. Wat hebben ondernemers en werknemers in het groene domein in de toekomst nodig? Lector is dr. Frank de Jong.
Bekijk de bronnen
Wat kan het onderwijs betekenen voor en bijdragen aan transities in het groene domein, gericht op het wereldvoedselvraagstuk en een duurzame economie? Oplossingen hiervoor vereisen andere productiemethoden en grondstoffengebruik. Ze vragen om anders organiseren en andere businessmodellen. En vooral om leren om te gaan met andersoortige oplossingen voor hedendaagse vraagstukken. Dat vraagt dus ook om ander onderwijs. Het lectoraat onderzoekt hoe het onderwijs de student moet uitrusten om toekomstige, vaak ill defined, complexe vraagstukken aan te kunnen. Over welk instrumentarium moet de toekomstige professional beschikken?

Frank de Jong heeft twee lectoraatsthema’s onder zijn hoede: Responsief Onderwijs, in het programma Impact voor transitie in agri en food, en daarnaast Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken. Centraal in zijn denken staat dat het de leerling, student of werknemer is die ‘leert’. Hij of zij ontwikkelt zijn ideeën, theorieën of wijsheid in een culturele, sociale context met anderen. De interactie en verbinding tussen dit collectieve en individuele leren om een ecologische denken te ontwikkelen heeft zijn interesse.

De Jong is sinds 2006 fulltime lector bij de faculteit in Wageningen. Sinds 2010 is hij master-director van de masteropleiding Leren en Innoveren. Zijn basis ligt, naast in het detailhandelsonderwijs en de sociale academie, in de leerpsychologie en experimentele psychologie. Hij behaalde zijn doctoraal aan de Tilburg University. De Jong onderzocht het zelfstandig leren als een interne regulatie van het leerproces. De Jong werkte bij verschillende universiteiten (Universiteit Tilburg, TU Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit, en bij het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie en NS opleidingen.)

Lectoraat Responsief Onderwijs

In het lectoraat Responsief Onderwijs krijgen de bevindingen vanuit het doorlopende lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken een concrete context door het verbinden van de praktijk van transitie naar duurzamere productieprocessen en economie. Het lectoraat richt zich op:

  • Welk ander denken is actueel in het transitiedenken van de agrifoodsector?
  • Wat is hierin de potentie van een kenniscreërende didactiek gericht op wijsheid in denken en handelen
  • Welke rol kunnen docenten, kenniscreërende ondersteunende sociale, visuele media en semantisch learning analytics spelen in de responsiviteit van het onderwijs?

Anders denken

Het lectoraat onderzoekt wat ondernemers en werknemers in het groene domein in de toekomst nodig hebben. Hoe we bijvoorbeeld anders kunnen denken als het gaat om bijdragen aan de noodzakelijke transities binnen het domein en de economie. Zo wordt ontdekt hoe het onderwijs de student kan uitrusten om de toekomstige, vaak nog onbekende en ongedefinieerde complexe vraagstukken aan te kunnen.

Didactische benadering

Het lectoraat doet onderzoek naar de potentie van een kenniscreërende didactische benadering. De daarin ondersteunende sociale kennismedia en tools voor een dergelijk onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. Ons doel is om toekomstige werknemers te ontwikkelen naar meer wijsheid. En in te gaan op de ecologische crises in het natuurlijke en culturele bestaan van individuen en de mensheid als geheel.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:

  • Responsieve leeromgeving
  • Transitiedenken in de agri en food productie en -business
  • Analyseren van co-creatie in het leren

(Bron foto: Shutterstock)