Lectoraat

Stedelijke Voedselvraagstukken

Sla in stadstuin - Mobi99 via Pixabay
Bron foto: mobi99, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken richt zich op het stimuleren van een inclusieve voedselomgeving. Lector is Esther Veen.
Bekijk de bronnen
Door de jaren heen is ons voedselsysteem geïndustrialiseerd geraakt. Dit heeft zijn positieve kanten, maar ook negatieve effecten op het milieu, de leefomgeving en onze gezondheid. Bekende effecten op het milieu zijn ontbossing, uitputting van de bodem en waterschaarste. Het aantal mensen dat lijdt aan overgewicht en gerelateerde ziektes groeit, en ons voedsel komt vaak van ver. Maar voedsel kan ook verbinden: niet alleen met anderen - wanneer mensen gezamenlijk van een maaltijd genieten - maar ook met het land van herkomst of juist met de directe omgeving, het landschap, en degene die ons voedsel produceert.

Het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken richt zich op het stimuleren van een inclusieve voedselomgeving (ook wel: foodscape) waarin consumenten toegang hebben tot gezond en duurzaam voedsel, veelal lokaal, dat past bij hun achtergrond, manier van leven, en beschikbare middelen. Daarbij is er niet alleen aandacht voor kleinere initiatieven in de stad, maar ook voor korte ketens die zorgen dat voedsel vanuit de regio in de stad beschikbaar is. Dit lectoraat is verbonden aan Flevo Campus.