Menu
Vakblad

Aquacultuur

Forel aquacultuur - John French via Pixabay
Bron foto: John French, Pixabay (Pixabay licence)
AQUAcultuur magazine is het officieel orgaan van het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur (NGvA). De artikelen in het blad worden geschreven door de leden van de redactiecommissie en de uitgave wordt verzorgd door de GBU-Groep op Urk. Het blad heeft als doelgroepen viskwekers, schelpdierkwekers en overige geïnteresseerden in aquacultuur. AQUAcultuur verschijnt viermaal per jaar en biedt actuele informatie op het gebied van de aquacultuur.