Vakblad

Landschap

Nederlands landschap - Robert Soen via Shutterstock
Bron foto: Robert Soen, Shutterstock
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Landschapsbeheer, Natuurbeheer, Ecologie
  • Interessant voor
    Terreinbeheerders, ecologen, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Landschap‚ tijdschrift voor landschapsonderzoek, biedt een platform voor wetenschappelijke publicaties over het landschap in brede zin: ecologisch, beleidsmatig, sociologisch, ontwerpgericht, enzovoort. LANDSCHAP was tot 2022 een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO), verschijnt vier maal per jaar en biedt naast wetenschappelijke artikelen ruimte aan discussiebijdragen‚ reviews‚ mededelingen‚ de rubriek Op Pad, Column/Beeld en boekbesprekingen. Landschap wordt na de fusie van WLO met VVM uitgegeven door VVM, netwerk van milieuprofessionals.

VVM

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de VVM en de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO) gefuseerd. De VVM is hét netwerk voor milieuprofessionals, terwijl de WLO professionals en wetenschappers rond landschapsonderzoek verenigt. VVM werkt samen met Groen Kennisnet. De artikelen worden 6 maanden na plaatsing in het vakblad Landschap open aangeboden in de Kennisbank van Groen Kennisnet.