Lectoraat

Watertechnologie

Samenvatting
 • Onderwerp
  Het lectoraat Watertechnologie doet onderzoek naar zandfiltratie, monitoring , desinfectie, low budget-technologieën, en nieuwe technologieën voor ontwikkelingslanden. Lector is Luewton Lemos F Agostinho
Bekijk de bronnen
Het gezamelijke Van Hall Larenstein/NHL Stenden lectoraat Watertechnologie is een kenniscentrum dat particuliere initiatieven ondersteunt door het bieden van hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden en -expertise binnen het hoger beroepsonderwijs. Denk hierbij aan waterbehandeling, afvalwaterzuivering, het opwekken van energie uit water en de detectie van kleine deeltjes.

Dr. ir. Luewton L. F. Agostinho is natuurkundige en bouwkundig ingenieur. Hij studeerde af aan de Federal University of Ceará in Brazilië en promoveerde in Applied Physics aan de TU Delft. Luewton heeft op dit moment de leiding over het NHL Stenden / Wetsus Gilbert-Armstrong Laborarory of Electrohydrodynamics, Dat labaoratorium bestudeert het effect van hoge elektrische spanning op waterbehandelingen, zoals vloestof-vloeistof extractie, thermale ontzilting en waterbehandeling met een plasma. Agostinho is op dit moment ook de voorzitter van de Electrohydrodynamic Atomization European Group.

Het NHL Stenden Water Technology team heeft samengewerkt met verschillende bedrijven en kennisinstellingen in Europa, Africa en Zuid-Amerika en richt zich met name op de toepassing van EHDA in watertechnologiesystemen. Toepassingen die het Gilbert-Armstrong laboratorium heeft ontwikkeld en onderzocht zijn bijvoorbeeld ontziltingsystemen, gas-odorisatiesystemen, emulgering en sproeidrogen.

Lectoraat Watertechnologie

Het gezamelijke Van Hall Larenstein/NHL Stenden lectoraat Watertechnologie is een kenniscentrum dat particuliere initiatieven ondersteunt door het bieden van hoogwaardige onderzoeksmogelijkheden en -expertise binnen het hoger beroepsonderwijs. Denk hierbij aan waterbehandeling, afvalwaterzuivering, het opwekken van energie uit water en de detectie van kleine deeltjes. Deze processen zijn gebaseerd op natuurkundige principes zoals thermodynamica, ultrasound en elektro-hydrodynamica. Het kenniscentrum wil met de ontwikkeling en de uitvoering van dit type onderzoeksprojecten bijdragen aan de vorming van jonge hbo-engineers, de ontwikkeling van de provincie Friesland en uiteindelijk van heel Nederland. Daarnaast ondersteunt zij de uitgangspunten en de visie van de WaterCampus en zet zij zich in voor een goede prijs-kwaliteitverhouding voor technologiebedrijven.

Doel

Middels de uitvoering van toegepast onderzoek bijdragen aan de vorming van jonge hbo-engineers, de ontwikkeling van de provincie Friesland en uiteindelijk van heel Nederland. Ondersteunen van de uitgangspunten en de visie van de WaterCampus en zorgen voor een goede prijs-kwaliteitverhouding voor technologiebedrijven.

Het lecoraat ontwikkelt projecten, zet ze op en voert ze uit op het gebied van toegepast onderzoek binnen de watertechnologie. Leveren van input voor - onder andere - hbo-opleidingen, bedrijfstrainingen en technische ondersteuning van academische groepen.

Kenniskring

 • Jan C.M. Marijnissen, PhD, docent, TU Delft, University of Nairobi, University of Florida, Wetsus
 • Lolke Sijtsma, PhD, docent, Wageningen UR
 • Marcio Botto, PhD, docent, Unifor
 • Michael J. Gatari, PhD, docent, University of Nairobi
 • Rafael Bastos, PhD, docent, UFV
 • Aize Tolsma, bachelor, project engineer, Van Hall Larenstein
 • Geert-Jan Luttikhof, bachelor, project engineer, CEW
 • Karolina M. Śmiech, master, project engineer, NHL
 • Marieke Krikke, master, project engineer, Van Hall Larenstein
 • Tom Wijers, master, project engineer, Van Hall Larenstein
 • Varun Aiyar Ganesan, master, project engineer, TU Delft, NHL
 • Sytze Pruiksma, master, project engineer, NHL
 • Francisco J. Guiscafre Rodea, PhD, onderzoeker, Finka United Farms
 • Marieke Vanthoor Koopmans, PhD, onderzoeker, Greenko Consultancy/UAQ
 • Rafael Cubero, PhD, onderzoeker, Wageningen UR

(Bron foto: Shutterstock)