Menu

Meerjarige Missie­gedreven Innovatie­programma's (MMIPs-LNV)

Over de LNV-MMIPs

Inhoudsopgave
Grote opgaven als klimaat, voedsel en biodiversiteit bepalen de kennis- en innovatieagenda van het Ministerie van LNV. Voor vier thema’s, waarin publieke waarden leidend zijn, werkt het ministerie, naast de topsectoren missies, met speciale LNV-missiegedreven innovatie programma’s (MMIPs): Landnatuur, Landelijk Gebied, Internationale Voedselzekerheid, en Welzijn Gezelschapsdieren. Innovatieve ideeën, onderzoeksprojecten en resultaten van deze MMIPs worden hier op Groen Kennisnet gedeeld.
Projecten
Project
Nationale Parken richten zich op verbreding en opschaling, zodat meer internationaal publiek wordt aange­trokken en een sociaal economische ontwikkeling aangejaagd. Dit heeft negatieve consequenties voor inwoners en omwonenden van de Nationale Parken nieuwe stijl, maar biedt ook kansen. Dit project wil een scala aan inspirerende voorbeelden van actief burgerschap tonen, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat het Nationale Parken beleid ook kansen biedt om het welzijn te vergroten.
Project
Binnen het Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid worden leeractiviteiten georganiseerd voor provincies waar zij leren en kennis en ervaring uitwisselen over vernieuwingen in het provinciale natuurbeleid. Deze vernieuwingen kunnen gaan over het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en het versterken van de verbinding tussen economie en natuur.
Laatste publicaties
items: [] items.length: 0 itemsArray: [ "1151495" ]

Projecten in de spotlight

MMIP Landnatuur

Het in 2019 verschenen rapport van het VN biodiversiteitspanel IPBES laat zien dat wereldwijd de kwaliteit van ecosystemen sterk achteruit gaat. Dit tast uiteindelijk de basis van ons leven aan en brengt het zelfs in gevaar. Dat gebeurt ook in Nederland, blijkt uit de zes-jaarlijkse rapportages van de Vogel- en Habitatrichtlijn over de stand van soorten in Nederland, en andere publicaties zoals de Balans van de Leefomgeving. Niet alleen zijn er gaten geslagen in ons ecosysteem en is de biodiversiteit in Nederland achteruit gehold, ook is onze ecologische voetafdruk veel te groot: de belasting van onze productie en consumptie op natuur en milieu.